Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 08-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Mõned rahvusvahelise õiguse põhimõtted.

UNIDROIT English - français (Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvaheline Instituut) tegeleb praegu riikidevahelise tsiviilmenetluse üldpõhimõtete ja normide koostamisega, mis võivad hõlmata asja üleandmise viise. Instituudi koostatav lõplik dokument ei ole õiguslikult siduv.

Kohtuasjade üleandmine Euroopa Inimõiguste Kohtusse

Euroopa Inimõiguste Kohtul, kelle pädevuses on arutada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni PDF File (PDF File 169 KB) alusel inimõiguste väidetava rikkumisega seotud juhtumeid, on oma kohtuasjade üleandmise kord.

Täiendavat teavet saate Euroopa Inimõiguste Kohtu koduleheküljelt English - français.

Allikad

 • Riikidevahelise tsiviilmenetluse üldpõhimõtted ja normid, aruande projekt English - français PDF File (PDF File 270 KB), mai 2002 (UNIDROIT).
 • Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon PDF File (PDF File 169 KB) (Euroopa Nõukogu).
 • Teave English - français inimestele, kes soovivad esitada hagi Euroopa Inimõiguste Kohtusse (Euroopa Nõukogu).

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 08-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik