Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσφυγή στα δικαστήρια > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Προσφυγή στα δικαστήρια - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Μερικές αρχές σε διεθνές επίπεδο.

Το UNIDROIT (Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου en - fr) εργάζεται για την εκπόνηση γενικών αρχών και κανόνων μιας υπερεθνικής πολιτικής δικονομίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να αφορά τους τρόπους προσφυγής.

Το έγγραφο που θα προκύψει από αυτές τις εργασίες δεν θα έχει αναγκαστική νομική ισχύ.

Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το διεθνές αυτό δικαστήριο, το οποίο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να κρίνει προσφυγές προσώπων που αφορούν παραβίαση των δικαιωμάτων που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου (de - en - fr - it 47.7 KB pdf), διαθέτει ίδιους κανόνες που διέπουν τον τρόπο προσφυγής.

Για να λάβετε γνώση των κανόνων αυτών, επισκεφθείτε την ιστοθέση (en - fr) του Δικαστηρίου.

Έγγραφα αναφοράς

 • Αρχές και κανόνες μιας υπερεθνικής πολιτικής δικονομίας, σχέδιο έκθεσης Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), Mάιος 2002 (UNIDROIT)
 • Σύμβαση (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Πληροφορίες en - fr για όσους επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης)

« Προσφυγή στα δικαστήρια - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο