Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > International ret

Seneste opdatering : 06-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Internationale principper

UNIDROIT (Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten en - fr) er ved at fastlægge nogle grundlæggende principper og regler for tværnational civil retspleje, som eventuelt kan få betydning for metoderne til indbringelse af sager for domstolen.

Det dokument, der bliver et resultat af dette arbejde, vil ikke få nogen retlig bindende virkning.

Indbringelse af sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Denne internationale domstol, som under visse omstændigheder kan behandle sager indbragt af personer, der klager over en krænkelse af de rettigheder, der er garanteret ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (de - en - fr - it 47.7 KB pdf), har sine egne regler for indbringelse af sager. Reglerne kan ses på Domstolens netsted (en - fr).

Referencedokumenter

 • Principles and rules of transnational civil procedure, foreløbig rapport Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), maj 2002 (UNIDROIT)
 • Konvention (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (Europarådet)
 • Vejledning English - français til personer, der ønsker at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Europarådet)

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige