Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 10-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Některé zásady mezinárodního práva

UNIDROIT English - français (Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva) se v současnosti zabývá vypracováním obecných zásad a pravidel nadnárodního občanskoprávního řízení, což může zahrnovat způsoby postoupení věci soudu.

Výsledný dokument vypracovaný touto organizací nebude právně závazný.

Jak se obrátit na Evropský soud pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva, který má právo šetřit případy údajného porušování lidských práv s odvoláním na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv PDF File (PDF File 230 KB), má vlastní pravidla, jak postupovat případy soudu.

Bližší informace můžete získat na webových stránkách English - français Evropského soudu pro lidská práva.

Referenční dokumenty

 • Zásady a pravidla nadnárodního občanskoprávního řízení, předloha zprávy Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), květen 2002 (UNIDROIT)
 • Úmluva PDF File (PDF File 230 KB) o ochraně lidských práv a základních svobodách (Rada Evropy)
 • Informace English - français pro osoby, které si přejí obrátit se na Soud pro lidská práva (Rada Evropy)

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království