Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Hur vänder jag mig till domstol?

” Väcka talan” betyder att vända sig med en tvist till en domstol och därmed inleda rättegång. Om du funderar på att vända dig till domstol, måste du känna till en del regler som ska följas. Reglerna för att väcka talan är främst till för att hjälpa dig att lägga fram din sak för domstolen på ett klart och komplett sätt. Har du lagt fram alla rättsregler och faktiska omständigheter som du vill åberopa? Är de tillräckliga för att domstolen ska kunna avgöra dels om din talan överhuvudtaget kan prövas, dels om du har grund för dina krav?

Sätten att väcka talan varierar från en medlemsstat till en annan. Men de varierar också inom medlemsstaterna, och beror dels på vilken typ av mål det är frågan om, dels vilken domstol du vänder dig till. I vissa fall räcker det att fylla i en blankett, i andra fall måste du lägga fram omfattande dokumentation. Ibland kan talan väckas muntligt. Dessa skillnader berör på att de tvister som domstolarna har att pröva också är av mycket olika slag, och de kan vara mer eller mindre komplicerade. Det är särskilt viktigt att kontrollera att ingen uppgift av vikt saknas. På så sätt underlättas domstolens arbete, motparten får möjlighet att försvara sig och rättegången blir smidigare.
Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om hur det går till att väcka talan vid domstol i de olika länderna. Informationen gäller bara hur du väcker talan i första instans. Den omfattar inte olika former av överklagande.
Europeiska unionen har satt som mål att bygga upp ett ” område med verklig rättvisa” . Vad det innebär och hur det ska gå till har angivits av de femton stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet. En viktig målsättning är att alla ska ha praktisk möjlighet att vända sig till domstol och att det ska vara lika lätt att vända sig till en domstol i en annan medlemsstat som i hemlandet.
Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” så hittar du information om EU:s arbete med denna fråga.
Klicka på ikonen ” Internationell rätt” så hittar du allmän information om hur det går till att väcka talan vid internationella domstolar.

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket