Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču

Zadnja sprememba: 17-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Kako se vložijo tožbe pri sodišču?

Če želite vložiti tožbo pri sodišču, morate vedeti, da je treba pri tem upoštevati nekatera procesna pravila. Ta se med seboj razlikujejo glede na način, na katerega se tožba vloži pri sodišču, vendar je njihov osnovni namen, da vam pomagajo predstaviti pomembna dejanska in pravna vprašanja na dovolj jasen in popoln način, da lahko sodišče presodi o dopustnosti in glavni stvari zadeve.

Načini vložitve tožbe pri sodišču so v državah članicah različni. Obstajajo tudi razlike znotraj posamezne države članice glede na naravo in okoliščine vloge ter vrsto sodišča. Za vložitev nekaterih vrst tožb pri nekaterih sodiščih je morda treba izpolniti obrazec ali zbrati celoten spis o zadevi. V nekaterih primerih se to lahko naredi ustno. Te razlike utemeljuje dejstvo, da so lahko spori, ki se predložijo sodiščem, zelo različni: zaradi svoje narave so lahko lažje ali težje rešljivi. Zelo pomembno je, da se zagotovi celotno gradivo, da se sodniku olajša delo, drugi stranki omogoči primerno obrambo in zagotovi nemoten potek celotnega postopka.

S klikom na zastavo držav članic so na voljo informacije o sistemu vložitve tožb pri nacionalnih sodiščih. Informacije o zakonodaji držav članic zajemajo le vložitev tožbe pri sodiščih prve stopnje. Ne obravnavajo pa vložitve zadev pri pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču.

Evropska unija si prizadeva za vzpostavitev pravega območja pravice, kot ga je opredelil Evropski svet. Glavno mesto v tem akcijskem programu ima dostop do pravnega varstva. Cilj je doseči, da bi lahko evropski državljani vložili tožbo pri sodiščih druge države članice tako preprosto kot v svoji državi.

S klikom na ikono „Pravo Skupnosti“ so na voljo uporabne informacije o pobudah Evropske unije na tem področju.

Razen tega lahko s klikom na ikono „Mednarodno pravo“ najdete uporabne informacije o splošnih načelih v zvezi z vložitvijo tožb pri mednarodnih sodiščih.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 17-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo