Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Ako sa podáva žaloba na súde?

Ak chcete podať žalobu na súde, musíte mať na pamäti, že je potrebné dodržať isté procedurálne pravidlá. Tieto pravidlá sa líšia v závislosti od spôsobu, akým sa žaloba na súde podáva, ich základným účelom však je pomôcť vám prezentovať relevantné skutočnosti a právo dostatočne zreteľne a úplne tak, aby súd bol schopný posúdiť prípustnosť a skutkovú podstatu prípadu.

Spôsoby podávania žaloby na súde sa v jednotlivých členských štátoch líšia. I v rámci jednotlivých členských štátov existuje viacero spôsobov v závislosti od podstaty a okolností podania žaloby a typu súdu. V prípade určitých typov žalôb je na podanie žaloby na určitých súdoch potrebné vyplniť formulár alebo zhromaždiť kompletnú dokumentáciu o prípade. V niektorých prípadoch je možné žalobu podať ústne. Tieto rozdiely je možné vysvetliť tým, že aj spory, ktoré sa súdom predkladajú, sa tiež často značne líšia: ich riešenie môže byť vo svojej podstate viac či menej zložité. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby v žalobe nič nechýbalo, čo zjednoduší prácu sudcu, umožní druhej strane riadnu obhajobu a zaistí hladký priebeh celého konania.

Kliknutím na vlajky členských štátov získate informácie o systéme podávania žalôb na vnútroštátnych súdoch. Informácie o legislatíve členských štátov sa venujú iba podávaniu žalôb na súdoch prvého stupňa. Nezaoberajú sa podávaním žalôb na odvolacích súdoch či na najvyššom súde.

Želaním Európskej únie je vytvoriť jednotný justičný priestor tak, ako ho definuje Európska rada. V tomto akčnom programe zohráva dôležitú úlohu prístup k justícii. Cieľom je umožniť všetkým európskym občanom, aby pre nich podávanie žaloby na súde v inom členskom štáte bolo rovnako jednoduché ako v ich vlastnej krajine.

Kliknutím na ikonu „Právo Spoločenstva“ získate užitočné informácie o iniciatívach Európskej únie v tejto oblasti.

Kliknutím na ikonu „Medzinárodné právo“ získate tiež užitočné informácie o všeobecných zásadách podávania žalôb na medzinárodných súdoch.

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo