Komisja Europejska > EJN > Wszczynanie postępowania

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wszczynanie postępowania - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Jak można wnieść sprawę do sadu?

Jeśli chcesz wnieść sprawę do sądu, musisz pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad proceduralnych. Zasady te różnią się w zależności od sposobu, w jaki sprawa wnoszona jest do sądu, ale ich podstawowym celem jest zapewnienie pomocy w prezentacji odpowiednich aspektów merytorycznych i prawnych, w wystarczająco przejrzysty i pełny sposób, aby sąd mógł ocenić dopuszczalność i zawartość merytoryczną sprawy.

Sposoby wnoszenia spraw do sądu różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich. W samych Państwach Członkowskich istnieją również różnice związane z charakterem i okolicznościami wniosku, i rodzajem sądu. Wniesienie niektórych spraw do określonych sądów może wiązać się z koniecznością wypełnienia formularza lub przygotowania całych akt sprawy. W niektórych przypadkach, sprawę można wnieść ustnie. Istniejące różnice wyjaśnia się tym, że spory rozstrzygane przez sądy są również bardzo różne: charakter sprawy warunkuje łatwość lub trudność jej rozstrzygnięcia. Bardzo duże znaczenie ma kompletność przekazanych informacji, tak aby ułatwić pracę sędziego, umożliwić drugiej stronie właściwą obronę i zapewnić sprawną realizację całej procedury.

Klikając na flagach Państw Członkowskich można uzyskać informacje o systemie działania sądów krajowych. Informacje o legislacji Państw Członkowskich obejmują wyłącznie sprawy w sądach pierwszej instancji. W ich zakres nie wchodzą sprawy wnoszone do sądów apelacyjnych ani sądu najwyższego.

Unia Europejska pragnie ustanowić prawdziwy wymiar sprawiedliwości, określony przez Radę Europejską. Ważną rolę w związanym z tym programie działania odgrywa dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom Europy możliwości wniesienia sprawy do sądu w innym Państwie Członkowskim tak samo sprawnie, jak we własnym kraju.

Klikając na ikonie „Prawo Wspólnotowe”, można uzyskać przydatne informacje o inicjatywach podejmowanych przez Unię Europejską w tym obszarze.

Informacje o ogólnych zasadach wnoszenia spraw do sądów międzynarodowych znajdują się pod ikoną „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 17-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania