Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter

Laatste aanpassing: 04-11-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Hoe krijgt men toegang tot een gerecht?

De term 'rechtsingang' duidt op de handeling waarmee een zaak aan een gerecht wordt voorgelegd teneinde een gerechtelijke procedure te beginnen. Als u van plan bent een zaak aanhangig te maken bij een gerecht, moet u weten dat u een aantal procedureregels moet naleven. Die regels, die de wijzen van aanhangigmaking regelen, hebben hoofdzakelijk ten doel u te helpen de feitelijke en juridische elementen voldoende duidelijk en volledig te presenteren, waardoor het betrokken gerecht de ontvankelijkheid en de gegrondheid van uw aanspraken kan onderzoeken.

De wijzen waarop zaken aanhangig worden gemaakt, verschillen van lidstaat tot lidstaat. Bovendien verschillen ze binnen de lidstaten zelf, afhankelijk van de aard en de omstandigheden van de vordering en de soort rechtbank. Om bepaalde soorten zaken bij bepaalde gerechten aanhangig te maken moet nu eens een formulier worden ingevuld, dan weer een echt dossier worden samengesteld. Soms kan dit ook mondeling gebeuren. Deze diversiteit wordt verklaard door het feit dat ook de geschillen die bij de gerechten aanhangig worden gemaakt, uiteenlopend van aard zijn: a priori kan de beslechting van het ene geschil moeilijker zijn dan die van het andere. Het is in het bijzonder van belang ervoor te zorgen dat geen enkel element ontbreekt; dit is nodig om de taak van de rechter te vergemakkelijken, om de wederpartij in staat te stellen zich te verweren, kortom om de hele procedure goed te laten verlopen.

Als u op de vlaggen van de lidstaten klikt, krijgt u informatie over de stelsels van rechtsingang bij de nationale gerechten in de verschillende landen. Deze informatie heeft slechts betrekking op de rechtsingang bij de gerechten in eerste aanleg en niet op de beroepsmiddelen, zoals hoger beroep en beroep in cassatie.

De Europese Unie heeft de ambitie een ware rechtsruimte tot stand te brengen, die door de Europese Raad is gedefinieerd. De toegang tot de rechter speelt een cruciale rol in haar actieprogramma. De ideale situatie zou zijn dat iedereen zich even gemakkelijk tot de gerechten van een andere lidstaat kan wenden als tot die van zijn eigen land.

Als u op het pictogram "Gemeenschapsrecht" klikt, krijgt u informatie over de initiatieven van de Europese Unie op dit gebied.

Voor informatie over de algemene beginselen inzake rechtsingang op internationaal niveau kunt u op het pictogram "Internationaal recht" klikken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-11-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk