Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás

Utolsó frissítés: 17-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Hogyan indítható bírósági eljárás?

Ha valamely ügyet bíróság elé kívánunk vinni, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy bizonyos eljárási szabályokat be kell tartanunk. E szabályok az ügy bíróság elé vitelének módjától függően eltérőek lehetnek, azonban alapvető céljuk, hogy segítsenek a tényállás és a jogi helyzet megfelelően világos és teljes körű bemutatásában, melyet követően a bíróság értékelni tudja ügyünk elfogadhatóságát és érdemi pontjait.

A bírósági eljárás indításának módja tagállamonként eltérő. Egyazon tagállamon belül is lehet eltérés a kereset természetétől és körülményeitől, valamint a bíróság fajtájától függően. Ha bizonyos fajtájú ügyeket meghatározott bíróság elé viszünk, előfordulhat, hogy ehhez nyomtatványt kell kitöltenünk vagy egy egész iratcsomagot kell összeállítanunk az ügyről. Bizonyos esetekben ezt szóban is megtehetjük. Ezek az eltérések azzal magyarázhatók, hogy a bíróság elé vitt jogviták maguk is igen sokfélék: jellegük szerint megoldásuk lehet bonyolult vagy egyszerűbb. Igen fontos, hogy meggyőződjünk róla, semmi nem hiányzik, ezzel megkönnyítjük a bíró munkáját, lehetővé tesszük a másik fél számára, hogy megfelelően védekezzen, és biztosíthatjuk az egész eljárás gördülékeny lefolyását.

Ha a tagállamok zászlajára kattint, az egyes országok bíróságaihoz való fordulás rendszeréről szerezhet bővebb tájékoztatást. A tagállamok törvényhozásával kapcsolatos tájékoztatás kizárólag az elsőfokú bíróságokhoz beadott keresetekkel foglalkozik. Nem ad tájékoztatást a fellebbviteli bíróságok, illetőleg a legfelsőbb bíróság elé utalt ügyekről.

Az Európai Unió az Európa Tanács által meghatározott ún. nyílt igazságügyi övezetet kíván létrehozni. E cselekvési programban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés az egyik legfontosabb szempont. A cél: lehetővé kell tenni az európai polgárok számára, hogy egy ügyet ugyanolyan egyszerűen bíróság elé vihessenek bármely tagállamban, mint saját hazájukban.

Ha a „Közösség” ikonra kattint, hasznos információkhoz juthat az Európai Unió kezdeményezéseiről e területen.

Ha a „nemzetközi jog” ikonra kattint, az ügyek nemzetközi bíróság elé vitelének általános elveiről juthat hasznos információkhoz.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 17-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság