Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine

Viimati muudetud: 17-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kuidas esitada kohtule hagi?

Kui Te soovite esitada kohtule hagi, peate järgima teatud protseduurireegleid. Erinevatel hagi kohtule esitamise viisidel on ka erinevad protseduurireeglid, ent nende peamine eesmärk on Teid aidata, et esitaksite asjassepuutuvaid faktilisi ja õiguslikke asjaolusid piisavalt selgelt ja terviklikult. See võimaldab kohtul hinnata Teie kohtuasja vastuvõetavust ja sisulist poolt.

Hagi kohtusse esitamise viis on liikmesriigiti erinev. Hagi kohtusse esitamise viis võib erinev olla ka ühe liikmesriigi sees tulenevalt hagiavalduse olemusest ja asjaoludest või kohtu tüübist. Mõnedesse kohtutesse teatud hagide esitamisel peab täitma hagiavalduse vormi või esitama kohtuasja kohta dokumentaalsed tõendid. Mõningatel juhtudel võib hagi esitada suuliselt. Nimetatud erisusi seletab asjaolu, et kohtule esitatavad vaidlusküsimused on samuti väga erinevad: neid on juba nende olemuse tõttu kas lihtsam või keerulisem lahendada. Kohtuniku töö lihtsustamiseks, vastaspoolele piisava kaitsevõimaluse andmiseks ja kogu protsessi sujuvaks kulgemiseks on oluline tagada, et hagi dokumentidest midagi ei puuduks.

Kui klõpsate liikmesriikide lippudel, saate teavet siseriiklikesse kohtutesse hagi esitamise süsteemide kohta. Liikmesriikide õigusaktidega seonduv teave käsitleb vaid esimese astme kohtutesse pöördumise korda ega selgita hagi esitamist apellatsiooni- või kõrgemasse kohtusse.

Euroopa Liit tahab asutada tõelise õigusel rajaneva ala, nii nagu selle on määratlenud Euroopa Ülemkogu. Juurdepääs õigusemõistmisele on selle tegevusprogrammi elluviimisel üks olulisemaid tegureid. Liidu eesmärk on tagada, et Euroopa kodanikud saaksid teises liikmesriigis hagi kohtusse esitada niisama lihtsalt nagu oma riigis.

Kasulikku teavet Euroopa Liidu algatuste kohta selles valdkonnas saate, kui klõpsate ikoonil “ühenduse õigus”.

Kasulikku teavet rahvusvahelistesse kohtutesse hagi esitamise üldpõhimõtete kohta saate, kui klõpsate ikoonil “rahvusvaheline õigus”.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 17-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik