Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvordan henvender man sig til en domstol?

"At indbringe en sag" vil sige at forelægge en sag for en domstol og dermed indlede en retlig procedure. Hvis du overvejer at henvende dig til en domstol, skal du være klar over, at der findes nogle regler, som skal følges. Reglerne for indbringelse af sager har først og fremmest til formål at hjælpe dig til at forelægge både de faktiske og juridiske omstændigheder på en tilstrækkelig klar og fyldestgørende måde. Dermed vil domstolen kunne undersøge, om der er grundlag for at behandle sagen, og om dine krav er berettigede.

De måder, hvorpå man indbringer sager for domstolene, varierer fra den ene medlemsstat til den anden. Men de varierer også inden for selve medlemsstaterne, alt efter sagens art og omstændigheder og alt efter, hvilken type domstol der er tale om. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt at udfylde en blanket, i andre tilfælde skal der forelægges en omfattende dokumentation, og undertiden kan sagen indbringes mundtligt. Disse forskelle skyldes, at de sager, som domstolene skal behandle, også er meget forskellige og kan være mere eller mindre komplicerede. Det er især vigtigt at sikre sig, at der ikke mangler oplysninger. På den måde lettes dommerens arbejde, modparten får mulighed for at forsvare sig og hele domstolsbehandlingen bliver smidigere.
Ved at klikke på medlemsstaternes flag, vil du kunne få oplysninger om, hvordan reglerne for indbringelse af sager er i de forskellige lande. Oplysningerne om medlemsstaternes systemer vedrører kun domstole i første instans. De omfatter således ikke de forskellige former for appel.
EU har sat sig som mål at skabe ét stort retligt område. Hvad dette indebærer er fastslået af Det Europæiske Råd i et handlingsprogram. Adgangen til domstolene er et af de vigtigste punkter i programmet. Målsætningen er, at det skal være lige så let at henvende sig til domstolene i en anden medlemsstat som til domstolene i ens eget land.
Ved at klikke på ikonet "Fællesskabsret" vil du kunne få oplysninger om EU's arbejde inden for dette område.
Ved at klikke på ikonet "International ret" vil du kunne få generelle oplysninger om indbringelse af sager for internationale domstole.

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige