Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Jakým způsobem se případy předkládají soudu?

Hodláte-li předložit svůj případ soudu, musíte si uvědomit, že je třeba dodržet určité stanovené procesní postupy. Ty se liší podle způsobu, jakým je případ předkládán soudu, jejich základním účelem je však pomoci vám uvést relevantní právní a faktické poznatky, které budou dostatečně jasné a úplné, aby mohl soud posoudit přijatelnost a skutkovou podstatu vašeho případu.

Způsob předkládání případů soudu se v jednotlivých členských státech liší. V rámci jednoho členského státu se mohou procesní postupy též lišit, a to v závislosti na povaze a okolnostech daného případu a příslušném soudu. Při předkládání určitých druhů případů některým soudům můžete být povinni vyplnit stanovený formulář nebo shromáždit celý spis k případu. V některých případech je možné splnit tyto požadavky ústně. Uvedené rozdíly lze vysvětlit rozdílnou povahou sporů předkládaných soudům: podle jejich povahy může být jejich řešení snazší, či obtížnější. Je velmi důležité zajistit, že budou předloženy všechny podklady, aby se tak usnadnila práce soudce, druhému účastníku řízení bylo umožněno účinně se hájit a byl zajištěn hladký průběh celého řízení.

Kliknutím na vlajky jednotlivých členských států zjistíte informace o systému předkládání případů příslušným vnitrostátním soudům. Informace o příslušných právních předpisech jednotlivých členských států se týkají pouze předkládání případů soudům prvního stupně. Nezabývají se předkládáním případů odvolacímu soudu ani nejvyššímu soudu.

Evropská unie hodlá vytvořit skutečnou oblast spravedlnosti, jak byla definována Evropskou radou. Přístup k soudům je významnou součástí tohoto akčního programu. Cílem je zajistit, aby občané Evropské unie mohli předkládat případy soudům v jiném členském státě stejně snadno jako ve svém domovském státě.

Kliknutím na odkaz „Právo Společenství“ získáte užitečné informace o iniciativách Evropské unie v této oblasti.

Užitečné informace o všeobecných zásadách použitelných na předkládání případů mezinárodním soudům naleznete rovněž pod odkazem „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království