Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Frankrig