Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 26-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Evropska unija želi olajšati dostop do pravnega varstva

Načini napotitve na pravdo se v Evropi med seboj razlikujejo. Razlikujejo se med državami članicami, vendar tudi v isti državi članici glede na različna sodišča, naravo in okoliščine zahtevka.

Evropska unija želi vzpostaviti pravo območje pravice. V najboljšem primeru bi se vsakdo lahko obrnil na sodišča druge države članice tako enostavno kakor na sodišča v svoji državi članici.

Evropski svet je leta 1999 poudaril pomembnost lažjega dostopa do pravnega varstva. Tako je pozval Komisijo, da predloži pobude s področja pravne pomoči, nadomestil žrtvam kaznivih dejanj in alternativnih načinov reševanja sporov. Poudaril je, da je treba določiti minimalne skupne standarde za večjezične obrazce ali dokumente za uporabo pri čezmejnih sodnih postopkih v vsej Uniji.

Komisija je konec leta 2002 objavila Zeleno knjigo o evropskem nalogu za izvršbo nespornih zahtevkov (plačilni nalog) in o ukrepih s ciljem poenostaviti in pospešiti postopke terjatev pri sporih manjše vrednosti. Ta zelena knjiga zastavlja posebej vprašanje možnosti in načinov uvedbe standardnega obrazca za napotitev na pravdo.

Komisija je 19. marca 2004 sprejela predlog uredbe o uvedbi evropskega postopka za plačilni nalog. Nov enoten evropski postopek, ki je na voljo za čezmejne in domače pravne spore, temelji na uporabi do uporabnikov prijaznih standardnih obrazcev za izjave strank in sodne odločbe. Vlagatelj mora jasno opredeliti zadevni zahtevek in kratko opredeliti razloge zanj. Če so izpolnjene ustrezne zahteve, pristojno sodišče izda obvestilo o plačilu, ne da bi moralo preučiti vsebino zahtevka. Kadar dolžnik ne predloži odgovora na tožbeni predlog v treh tednih po vročitvi obvestila, je izdan izvršljiv plačilni nalog.

Evropska komisija je 15. marca 2005 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Cilj predloga je poenostaviti, pospešiti in znižati stroške sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti z določitvijo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, ki bo strankam v sporu na voljo kot alternativna možnost za postopke, ki obstajajo v zakonodajah držav članic in bodo ostali nespremenjeni.

Načini napotitve na pravdo Sodišča Evropskih skupnosti

Sodišče Evropskih skupnosti ima svoja proceduralna pravila o načinih napotitve na pravdo.

Na splošno velja, da se na Sodišče lahko obrnejo samo države članice, institucije Evropske unije in nacionalna sodišča. Z nekaterimi predpostavkami lahko postopek na Sodišču začne tudi posameznik ali podjetje. To velja zlasti, kar zadeva postopek za razveljavitev odločitev, ki jih sprejmejo institucije Evropske unije na področju konkurence, donacij Skupnosti, pogodb z institucijami Evropske unije ali javnih služb Skupnosti. Poslovnik je na voljo na spletni strani Sodišča Evropskih skupnosti.

Referenčni dokumenti

 • Zelena knjiga o evropskem nalogu za izvršbo nespornih zahtevkov (plačilni nalog) in o ukrepih s ciljem poenostaviti in pospešiti postopke terjatev pri sporih manjše vrednosti.
 • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi evropskega postopka za plačilni nalog
 • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 26-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo