comisia europeană > RJE > Introducerea unui caz în justiţie > Drept comunitar

Ultima actualizare: 16-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Introducerea unui caz în justiţie - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Uniunea Europeană doreşte facilitarea accesului la justiţie

Modurile de sesizare a instanţelor judecătoreşti diferă mult la nivel european. Pe lângă diferenţele existente între statele membre, există diferenţe şi în cadrul aceluiaşi stat membru, dar şi de la un tip de instanţă la altul, în funcţie de tipul şi circumstanţele cererii.

Uniunea Europeană doreşte să creeze un spaţiu de justiţie veritabil. Obiectivul său constă în acordarea posibilităţii cetăţenilor europeni de a se adresa instanţelor din alt stat membru la fel de uşor ca şi instanţelor din propria lor ţară.

În 1999, Consiliul European a subliniat importanţa facilităţii accesului la justiţie. Acesta a invitat Comisia să prezinte propuneri în domeniul asistenţei juridice, al indemnizaţiilor pentru victimele actelor criminale şi al modalităţilor alternative de soluţionare a conflictelor. Consiliul a susţinut, de asemenea, necesitatea stabilirii unor standarde minime comune pentru formularele sau documentele în mai multe limbi care vor fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere la nivelul întregii Uniuni.

La sfârşitul anului 2002, Comisia a publicat o Carte verde privind procedura europeană de recuperare a creanţelor necontestate şi stabilirea unor măsuri pentru simplificarea şi accelerarea soluţionării plângerilor referitoare la creanţele cu valoare pecuniară redusă. Această carte verde pune problema oportunităţii elaborării unor formulare standardizate pentru intentarea unor acţiuni în justiţie şi a măsurilor practice care ar fi necesare.

La data de 19 martie 2004, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind crearea unei proceduri europene a somaţiei de plată. Noua procedură europeană uniformă, la care se poate recurge atât în cazul litigiilor transfrontaliere, cât şi în cazul litigiilor de la nivel naţional, se bazează pe formulare standardizate, uşor de utilizat, pentru declaraţiile părţilor şi pentru hotărârile instanţei. Reclamantului i se cere să aducă explicaţii cu privire la plângerea sa şi să prezinte pe scurt motivele care stau la baza acesteia. În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile relevante, instanţa competentă emite o notificare de plată fără să mai examineze plângerea pe fond. Dacă debitorul nu introduce o întâmpinare în termen de trei săptămâni de la primirea notificării, se emite o somaţie de plată care constituie titlu executoriu.

SusSus

La data de 15 martie 2005, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unei proceduri europene pentru plângerile al căror obiect are o valoare pecuniară redusă. Scopul acestei propuneri este de a simplifica, de a accelera şi de a reduce costurile litigiilor referitoare la asemenea plângeri prin stabilirea unei proceduri europene aplicabile acestora, care să fie pusă la dispoziţia părţilor litigante ca alternativă la procedurile prevăzute de legislaţia statelor membre şi care să nu aducă modificări procedurilor naţionale.

Modurile de sesizare a Curţii Europene de Justiţie

Curtea Europeană de Justiţie are propriile sale reguli de procedură care reglementează modurile de sesizare a acesteia.

Ca regulă generală, doar statele membre, instituţiile Uniunii Europene şi instanţele judecătoreşti naţionale pot sesiza Curtea de Justiţie. În anumite situaţii însă, Curtea poate fi sesizată şi de întreprinderi sau de persoane fizice. Astfel de cazuri sunt cele referitoare la acţiunile în anularea deciziilor luate de instituţiile Uniunii Europene în domeniul concurenţei, al subvenţiilor comunitare, al contractelor cu instituţiile Uniunii Europene şi al funcţiei publice comunitare. Regulile de procedură aplicabile în acest domeniu pot fi consultate pe site-ul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Documente de referinţă

 • Cartea verde privind procedura europeană de recuperare a creanţelor necontestate şi stabilirea unor măsuri pentru simplificarea şi accelerarea soluţionării plângerilor referitoare la creanţele cu valoare pecuniară redusă
 • Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind crearea unei proceduri europene a somaţiei de plată
 • Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unei proceduri europene pentru plângerile al căror obiect are o valoare pecuniară redusă

« Introducerea unui caz în justiţie - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 16-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit