Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 26-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Europos Sąjunga siekia palengvinti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą

Bylos iškėlimo teisme būdai Europoje yra gana įvairūs. Iš tikrųjų jie yra skirtingi ne tik skirtingose valstybėse narėse, bet ir atskiroje valstybėje narėje, atskiruose teismuose ir priklauso nuo pareiškimo pobūdžio ir aplinkybių.

Europos Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą sukurti tikro teisingumo erdvę. Būtų idealu, jei kiekvienas galėtų į kitos valstybės narės teismus kreiptis taip pat paprastai, kaip jis kreipiasi į savo valstybės teismus.

1999 m. Europos Vadovų Taryba pabrėžė lengvesnio teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo svarbą. Taigi ji pasiūlė Komisijai imtis iniciatyvos teisinės pagalbos, žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms ir alternatyvių ginčų sprendimo būdų srityse. Europos Vadovų Taryba pridūrė, kad reikėtų nustatyti minimalias bendras taisykles dėl tipinių formų arba dokumentų įvairiomis kalbomis, naudotinų teisminiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje.

2002 m. pabaigoje Komisija paskelbė žaliąją knygą, skirtą Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrai ir priemonėms, kuriomis siekiama supaprastinti ir pagreitinti prašymų, susijusių su reikalavimais dėl nedidelių sumų, nagrinėjimą. Šioje žaliojoje knygoje atskirai kalbama apie tai, ar reikia sukurti tipines ieškinio formas, kurios būtų naudojamos iškeliant bylą teisme, ir kokie praktiniai pakeitimai šiuo klausimu gali būti padaryti.

2004 m. kovo 19 d. Komisija priėmė Reglamento, nustatančio Europos vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūrą, pasiūlymą. Naujoji vienoda Europos tvarka, kuri būtų prieinama tarptautiniam ir vidaus bylinėjimuisi, yra grindžiama naudotojui tinkamomis tipinėmis šalių pareiškimų ir teismo sprendimų formomis. Pareiškėjas turi aiškiai apibūdinti reikalavimą ir glaustai išdėstyti jo pagrindimą. Jei jis atitinka atitinkamus reikalavimus, kompetentingas teismas mokėjimo pranešimą išduoda nenagrinėdamas reikalavimo iš esmės. Tais atvejais, kai skolininkas per tris savaites nuo pranešimo įteikimo nepateikia pareiškimo dėl bylos faktinių ar teisinių aplinkybių, vykdytinas teismo vykdomasis raštas yra vykdomas.

2005 m. kovo 15 d. Europos Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pasiūlymą. Pasiūlymu siekiama supaprastinti ir pagreitinti bylinėjimosi dėl nedidelių sumų procesą bei sumažinti bylinėjimosi išlaidas. Sukūrus Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylos šalys gali pasirinkti arba šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, arba procesą pagal valstybių narių teisę, kurios normų reglamentas nekeičia.

Bylos iškėlimo Europos Bendrijų Teisingumo Teisme būdai

Bylos iškėlimą Europos Bendrijų Teisingumo teisme reguliuoja atskiros procedūrinės taisyklės.

Apskritai į Teisingumo Teismą gali kreiptis tik valstybės narės, Europos Sąjungos institucijos ir nacionaliniai teismai. Tačiau tam tikrais atvejais bylą Teisingumo Teisme gali iškelti privatus asmuo arba įmonė. Pirmiausia tai pasakytina apie prašymus panaikinti sprendimus, Europos Sąjungos institucijų priimtus konkurencijos, Bendrijos subsidijų ar sutarčių su Europos Sąjungos institucijomis arba Bendrijos valstybės tarnybos klausimais. Su šios srities procedūrinėmis taisyklėmis galima susipažinti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo svetainėje.

Informaciniai dokumentai

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė