Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 17-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Az Európai Unió az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítésére törekszik

A bíróságokhoz történő beterjesztés módjai Európában viszonylag változatosak. Ezek nem csak egyik tagállamról a másikra változnak, de egy tagállamon belül is, egyik igazságszolgáltatási szervről a másikra, a kereset jellegétől és körülményeitől függően.

Az Európai Unió törekvése egy valódi, a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtése. Az lenne az ideális, ha mindenki olyan könnyen fordulhatna egy másik tagállam bíróságához, mint a saját országában.

Az Európai Tanács 1999-ben hangsúlyozta az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítésének fontosságát. Ezért felkérte a Bizottságot az ügyvédi segítséget, a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítést és a konfliktusmegoldás alternatív módját illető kezdeményezések kidolgozására. Hozzátette, hogy meg kellene határozni az Unió egész területén a határokon átnyúló bírósági eljárások során használt formanyomtatványok vagy többnyelvű dokumentumok közös minimumkövetelményeit.

A Bizottság 2002 végén zöld könyvet adott ki a nem vitatott követelések behajtásáról (fizetési felszólítás) és az alacsony összegű követelésekre vonatkozó kérelmek egyszerűsítéséről és meggyorsításáról. Ez a zöld könyv különösen a célszerűség, valamint a bíróságokhoz történő beterjesztések formanyomtatványai létrehozásának kérdését veti fel.

2004. március 19-én a Bizottság rendeletre irányuló javaslatot fogadott el az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról. A határokon átnyúló és a hazai peres eljárásokra egyaránt vonatkozó új, egységes európai eljárás a felek nyilatkozataira, valamint a bírósági határozatokra alkalmazandó felhasználóbarát formanyomtatványok használatán alapszik. A felperesnek egyértelműen meg kell határoznia az adott követelést, és röviden ki kell fejtenie az azt alátámasztó indoklást. A vonatkozó követelmények teljesülése esetén az illetékes bíróság az ügy érdemi részének vizsgálata nélkül fizetési felszólítást bocsát ki. Ha az adós a felszólítás kézhezvételétől számított három héten belül nem nyújt be ellenkérelmet, kézbesítik a végrehajtható fizetési meghagyást.

Lap tetejeLap teteje

2005. március 15-én az Európai Bizottság európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el a kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárás bevezetéséről. A javaslat célja a kis értékű követelésekkel kapcsolatos eljárások egyszerűsítése, meggyorsítása és költségeinek csökkentése, amelyet a peres felek számára a tagállamok joga szerint rendelkezésre álló, a javaslat által változatlanul hagyott eljárások alternatívájaként létrehozandó, kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárással kívánnak megvalósítani.

Az Európai Közösségek Bíróságának megkeresése

Az Európai Közösségek Bíróságának megkeresésére vonatkozóan külön eljárási szabályok léteznek.

Főszabályként csak a tagállamok, az Európai Unió intézményei és a nemzeti hatóságok fordulhatnak a Bírósághoz. Bizonyos tényállások esetén egyének vagy vállalkozások is megkereshetik a Bíróságot. Ez a helyzet áll fenn különösen az Európai Unió intézményeinek a verseny és a közösségi támogatások területén, vagy az Európai Unió intézményeivel kötött szerződésekkel, illetve a közösségi közhivatalokkal kapcsolatban hozott határozatainak a megsemmisítésére irányuló kérelmek tekintetében. Az e tárgyban hozott eljárási szabályokat az Európai Közösségek Bíróságának honlapján lehet megtekinteni.

Hivatkozott dokumentumok

 • Zöld könyv a nem vitatott követelések behajtásáról (fizetési felszólítás) és az alacsony összegű követelésekre vonatkozó kérelmek egyszerűsítéséről és meggyorsításáról
 • Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
 • Európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás bevezetéséről

« Bírósághoz fordulás - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 17-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság