Evropska komisija > EPM > Stečaj > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 06-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Stečaj - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Različne medvladne organizacije so začele s proučevanjem načinov in sredstev harmonizacije mednarodnega stečajnega prava s pripravo novih konvencij mednarodnega trgovinskega prava, ki vsebujejo določbe o stečaju ter sprejemajo enotna pravila in splošna načela:

 • Svet Evrope je pripravil Evropsko konvencijo o določenih mednarodnih vidikih stečaja Deutsch - English - français - italiano, ki je bila podpisana v Carigradu leta 1990, vendar ni začela veljati, saj je ni ratificiralo zadostno število držav članic.
 • Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (Uncitral) je pripravila vzorčni zakon English - español - français, sprejet leta 1997, za spodbujanje sprejetja sodobne in poštene zakonodaje v primeru, ko ima insolventen dolžnik premoženje v več kot eni državi.

  Vzorčni zakon določa pogoje, pod katerimi ima lahko oseba, ki upravlja tuje stečajne postopke, dostop do sodišč države, ki ga je sprejela, pogoje za priznanje tujih stečajnih postopkov in za navedbo zaščitnih ukrepov v korist tujega upravitelja, poleg tega vzorčni zakon pooblašča sodišča in upravitelje, ki jih imenuje sodišče, v različnih državah za učinkovitejše sodelovanje ter določa pravila za usklajevanje postopkov v primeru insolventnosti, ki hkrati potekajo v različnih državah. Objavljen je bil Priročnik za uzakonitev Uncitralovega vzorčnega zakona English - español - français kot pomoč vladam pri oblikovanju zakonodaje na podlagi vzorčnega zakona.

 • Svetovna banka je predložila pobudo za določitev načel in smernic za upravljanje postopkov v primeru insolventnosti.

Reference documents

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano o določenih mednarodnih vidikih stečaja (Svet Evrope)
 • Uncitralov vzorčni zakon in Priročnik English - español - français za uzakonitev vzorčnega zakona (A/CN.9/442)
 • Pobuda Svetovne banke

« Stečaj - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo