comisia europeană > RJE > Falimentul > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Falimentul - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Diferite organizaţii interguvernamentale au întreprins studii privind modul şi mijloacele de armonizare a legislaţiei internaţionale în materie de faliment, pregătind noi convenţii internaţionale în materie de drept comercial conţinând prevederi referitoare la faliment şi adoptând legi uniforme şi principii comune:

 • Consiliul Europei a elaborat o Convenţia Deutsch - English - français - italiano europeană privind unele aspecte internaţionale ale falimentului, semnată la Istanbul în 1990, însă aceasta nu a intrat niciodată în vigoare deoarece nu a fost ratificată de către un număr suficient de state membre.
 • Comisia Naţiunilor Unite privind Dreptul Comercial Internaţional (Uncitral) a elaborat o lege-tip English - español - français, adoptată în 1997, pentru a promova adoptarea unei legislaţii moderne şi corecte aplicabilă în cazurile în care debitorul insolvabil are active în mai multe state.
  Această lege-tip stabileşte condiţiile în care o persoană care gestionează proceduri de faliment într-o ţară străină poate avea acces la instanţele unui stat care a adoptat această lege-tip, condiţiile de recunoaştere a procedurilor de faliment din străinătate şi de indicare a măsurilor de protecţie în favoarea administratorului străin. De asemenea, această lege-tip împuterniceşte instanţele şi administratorii judiciari din diferite ţări să coopereze în mod mai eficient şi stabileşte prevederi pentru coordonarea procedurilor de insolvenţă desfăşurate în acelaşi timp în state diferite. A fost publicat un Ghid pentru adoptarea legii-tip a Uncitral English - español - français pentru a ajuta Guvernele să producă legislaţie pe baza legii-tip.
 • Banca Mondială a prezentat o iniţiativă pentru a stabili principii şi linii directoare pentru gestionarea procedurilor de insolvenţă.

Documente de referinţă

 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind unele aspecte internaţionale ale falimentului (Consiliul Europei)
 • Lege-tip English - español - français şi Ghidul Uncitral pentru adoptarea legii-tip (A/CN.9/442)
 • Iniţiativa Băncii Mondiale

« Falimentul - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit