Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Przygotowując nowe międzynarodowe konwencje w zakresie prawa handlowego zawierające postanowienia o upadłosci oraz przyjmując jednolite prawa i wspólne zasady, różne organizacje międzyrządowe podjęły się analizy sposobów i srodków służących harmonizacji międzynarodowego prawa upadłosciowego:

 • Rada Europy opracowała projekt europejskiej konwencji w sprawie niektórych międzynarodowych aspektów upadłosci Deutsch - English - français - italiano, która została podpisana w Stambule w roku 1990, ale nigdy nie weszła w życie, gdyż nie została ratyfikowana przez dostateczną liczbę państw członkowskich.
 • Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (Uncitral) opracowała prawo modelowe English - español - français, przyjęte w roku 1997, dążąc do promowania nowoczesnego i uczciwego ustawodawstwa mającego zastosowanie w sytuacjach, gdy niewypłacalny dłużnik posiada aktywa w więcej niż jednym państwie.
  Prawo modelowe okresla warunki, w których osoba pełniąca rolę syndyka w zagranicznym postępowaniu upadłosciowym może uzyskać dostęp do sądów państwa, które przyjęło to prawo, warunki uznawania zagranicznego postępowania upadłosciowego oraz warunki okreslania srodków ochronnych na rzecz zagranicznego syndyka. Wyposaża ono sądy oraz syndyków masy upadłosciowej w różnych krajach w możliwosci skuteczniejszej współpracy oraz okresla przepisy w zakresie koordynacji postępowania upadłosciowego toczącego się równoczesnie w różnych państwach. Opublikowany został przewodnik dotyczący uchwalenia prawa modelowego Uncitral English - español - français, mający pomóc rządom państw w opracowaniu aktów prawnych na podstawie prawa modelowego.
 • Bank Światowy wystąpił z inicjatywą okreslenia zasad i wytycznych w sprawie zarządzania postępowaniem upadłosciowym.

Dokumenty źródłowe

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o niektórych międzynarodowych aspektach upadłosci (Rada Europy)
 • Uncitral - Prawo modelowe oraz przewodnik English - español - français dotyczący uchwalenia prawa modelowego (A/CN.9/442)
 • Inicjatywa Banku Światowego

« Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania