Europese Commissie > EJN > Faillissement > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 06-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Verschillende intergouvernementele organisaties bestuderen op welke wijze het internationale faillissementsrecht kan worden geharmoniseerd. Hiertoe stellen zij nieuwe internationale verdragen op het gebied van het handelsrecht op die bepalingen over faillissement bevatten, en keuren zij uniforme wetten en gemeenschappelijke beginselen ter zake goed:

 • De Raad van Europa heeft een Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy Deutsch - English - français - italiano opgesteld, die in 1990 in Istanbul is ondertekend, maar nooit van kracht is geworden bij gebrek aan ratificatie door een voldoende aantal lidstaten.
 • De United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) heeft een Modelwet English - español - français opgesteld, die in 1997 is goedgekeurd en ten doel heeft de vaststelling te bevorderen van een moderne en billijke wetgeving die van toepassing is wanneer de insolvente debiteur goederen in meer dan een staat heeft.

  De tekst handelt over de voorwaarden waaronder de persoon die een buitenlandse insolventieprocedure beheert, toegang heeft tot de rechtbanken van een staat die de Modelwet heeft goedgekeurd, bepaalt de voorwaarden voor erkenning van een buitenlandse insolventieprocedure en voor vermelding van beschermende maatregelen ten behoeve van de buitenlandse curator, stelt de rechtbanken en curatoren van verschillende landen in staat doeltreffender samen te werken en bevat bepalingen over de coördinatie van insolventieprocedures die tegelijkertijd in verschillende staten plaatsvinden. Er is een Guide to Enactment of the Model Law English - español - français gepubliceerd om de regeringen te helpen een op de Modelwet gebaseerde wetgeving op te stellen.

 • De Wereldbank heeft een initiatief genomen om beginselen en richtsnoeren betreffende het beheer van faillissementsprocedures op te stellen.

Referentiedocumenten

 • European Convention Deutsch - English - français - italiano on Certain International Aspects of Bankruptcy (Raad van Europa)
 • Door de UNCITRAL opgestelde Modelwet English - español - français - Guide to Enactment of the Model Law (A/CN.9/442)
 • Initiatief van de Wereldbank

« Faillissement - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 06-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk