Kummissjoni Ewropea > NGE > Falliment > Liġi Internazzjonali

L-aħħar aġġornament: 21-03-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Falliment - Liġi Internazzjonali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


Diversi organizzazzjonijiet intergovernattivi bdew serje ta' studji dwar metodi u mezzi biex tiġi armonizzata l-liġi internazzjonali dwar il-falliment, bit-tħejjija ta' konvenzjonijiet internazzjonali ġodda dwar il-liġi kummerċjali li jkun fihom dispożizzjonijiet dwar il-falliment u billi jkunu adottati liġijiet uniformi u prinċipji komuni:

Dokumenti ta' referenza:

 • Konvenzjoni Deutsch - English - français - italiano Ewropea dwar ċerti aspetti internazzjonali tal-falliment (Kunsill ta' l-Ewropa)
 • Liġi Mudell u Gwida English - español - français ta' l-Uncitral għall-adozzjoni tal-Liġi Mudell (A/CN.9/442)
 • Inizjattiva tal-Bank Dinji

« Falliment - Informazzjoni Ġenerali | Liġi Internazzjonali - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 21-03-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit