Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 21-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Dažādas starpvaldību organizācijas ir uzsākušas pētījumus par veidiem un līdzekļiem, kā saskaņot starptautiskās bankrota tiesības, izstrādājot jaunas starptautisko komerctiesību konvencijas, kurās iekļauj noteikumus par bankrotu, un pieņemot vienveidīgus tiesību aktus un kopīgus principus.

 • Eiropas Padome ir izstrādājusi Eiropas konvencija par dažiem starptautiskiem bankrota aspektiem {European Convention on certain international aspects of bankruptcy Deutsch - English - français - italiano}, kura tika parakstīta Stambulā 1990. gadā, bet nav stājusies spēkā, jo to nav ratificējis pietiekams dalībvalstu skaits.
 • ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL) ir izstrādājusi tipveida likumu (Model Law English - español - français), kas tika pieņemts 1997. gadā, lai veicinātu tādu mūsdienīgu un taisnīgu tiesību aktu pieņemšanu, kas piemērojami gadījumos, kad maksātnespējīgā parādnieka īpašums atrodas vairākās valstīs.
  Minētais tipveida likums nosaka apstākļus, kādos personai, kura administrē ārzemju bankrota procesu, ir piekļuve tiesām valstī, kurā bankrota process tika apstiprināts, nosacījumus, lai atzītu ārzemju bankrota procesu un lai norādītu aizsargpasākumus par labu ārzemju administratoram, piešķirot tiesības tiesām un tiesu administratoriem dažādās valstīs sadarboties efektīvāk un paredz noteikumus par maksātnespējas procesu, kas vienlaikus notiek dažādās valstīs, koordināciju. Ir publicētas Vadlīnijas UNCITRAL tipveida likuma ieviešanai (Guide to the enactment of the Uncitral Model Law English - español - français), lai palīdzētu valdībām izstrādāt tiesību aktus, pamatojoties uz tipveida likumu.
 • Pasaules Banka ir nākusi klajā ar iniciatīvu (initiative), lai varētu noteikt principus un vadlīnijas maksātnespējas procedūru pārvaldīšanai.

Atsauces dokumenti

 • Eiropas konvencija (convention Deutsch - English - français - italiano) par dažiem starptautiskiem bankrota aspektiem (Eiropas Padome)
 • UNCITRAL tipveida likums un Vadlīnijas (Model Law and Guide English - español - français) tipveida likuma ieviešanai (A/CN.9/442)
 • Pasaules Bankas iniciatīva (initiative)

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 21-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste