Euroopan komissio > EOV > Konkurssi > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 06-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Konkurssi - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Eri hallitustenväliset järjestöt ovat tutkineet keinoja yhdenmukaistaa kansainvälistä konkurssilainsäädäntöä laatimalla kauppaoikeuden alaan liittyviä uusia yleissopimuksia, jotka sisältävät konkurssitilanteessa sovellettavia määräyksiä, ja hyväksymällä yhdenmukaisia säädöksiä ja yhteisiä periaatteita:

 • Euroopan neuvosto on laatinut konkursseihin liittyviä kansainvälisiä näkökohtia koskevan yleissopimuksen Deutsch - English - français - italiano, joka on allekirjoitettu Istanbulissa 1990 mutta joka ei ole tullut voimaan, koska sitä ei ole ratifioitu kyllin monessa jäsenvaltiossa.
 • YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta (UNCITRAL) on laatinut vuonna 1997 mallisäädöksen English - español - français, jonka tarkoituksena on edistää uuden, tasapuolisen lainsäädännön hyväksymistä sovellettavaksi silloin kun maksukyvyttömällä velallisella on omaisuutta useammassa valtiossa.

  Säädöksessä käsitellään edellytyksiä, joiden täyttyessä ulkomaista maksukyvyttömyysmenettelyä hallinnoivalla selvittäjällä on oikeus viedä asia käsiteltäväksi mallisäädöksen hyväksyneen jäsenvaltion tuomioistuimiin, ja määritellään ulkomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn tunnustamisen edellytykset sekä esitetään ulkomaista selvittäjää koskevat suojatoimet. Mallisäädöksen ansiosta eri maiden tuomioistuimet ja selvittäjät voivat tehostaa yhteistyötään, sillä siinä määrätään eri valtioissa samanaikaisesti toteutettavien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteensovittamisesta. Lisäksi on julkaistu opas English - español - français, jossa neuvotaan, miten eri valtioissa voidaan antaa mallisäädökseen perustuvaa lainsäädäntöä.

 • Maailmanpankki on tehnyt aloitteen konkurssihallintoa koskevien periaatteiden ja suuntaviivojen laatimisesta.

Referenssidokumentteja

 • Konkursseja koskeva kansainvälinen yleissopimus Deutsch - English - français - italiano (Euroopan neuvosto)
 • UNCITRALin laatima mallisäädös - Opas mallisäädöksen sisällyttämisestä kansalliseen lainsäädäntöön English - español - français (A/CN.9/442)
 • Maailmanpankin aloite

« Konkurssi - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta