Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 06-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Mitmed valitsusvahelised organisatsioonid on alustanud rahvusvahelise pankrotiõiguse ühtlustamise viiside ja vahendite uurimise; nad on koostanud uued rahvusvahelise kaubandusõiguse konventsioonid, mis sisaldavad sätteid pankroti kohta, ning võtnud vastu ühtsed seadused ja üldpõhimõtted.

 • Euroopa Nõukogu koostas Euroopa konventsiooni pankrotimenetluse teatavate rahvusvaheliste aspektide kohta Deutsch - English - français - italiano, mis kirjutati alla Istanbulis 1990. aastal, kuid mis ei ole kunagi jõustunud, sest seda ei ole ratifitseerinud piisavalt palju liikmesriike.
 • ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon (Uncitral) koostas mudelseaduse English - español - français – mis võeti vastu 1997. aastal –, et kaasa aidata tänapäevase ja õiglase õiguse vastuvõtmisele, mida kohaldatakse juhul, kui maksejõuetul võlgnikul on varad mitmes riigis.
  Mudelseaduses määratakse tingimused, mille täitmise korral on välisriigis pankrotimenetlust haldaval isikul juurdepääs seaduse vastuvõtnud riigi kohtutele; kehtestatakse välisriigi pankrotimenetluse ja välisriigi halduri kasuks kaitsemeetmete võtmise tingimused; volitatakse eri riikide kohtuid ja kohtustruktuure tegema tõhusamat koostööd ning sätestatakse eri riikides samaaegselt toimuvate maksejõuetusmenetluste koordineerimine. Selleks et abistada valitsusi mudelseaduse alusel õigusakti vastuvõtmisel, on avaldatud juhend Uncitrali mudelseaduse jõustamise kohta English - español - français.
 • Maailmapank on esinenud algatusega määrata kindlaks maksejõuetusmenetluse juhtimise põhimõtted ja suunised.

Allikad

 • Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano pankrotimenetluse teatavate rahvusvaheliste aspektide kohta (Euroopa Nõukogu)
 • UNCITRALi mudelseadus ja juhis English - español - français mudelseaduse jõustamise kohta (A/CN.9/442)
 • Maailmapanga algatus

« Pankrott - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik