Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > International ret

Seneste opdatering : 06-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


En række mellemstatslige organisationer er begyndt at undersøge mulighederne for harmonisering af den internationale konkursret gennem udarbejdelse af nye internationale handelsretskonventioner, der indeholder bestemmelser om konkurs, og gennem vedtagelse af ensartede love og fælles principper på området:

 • Europarådet har udarbejdet en international konkurskonvention Deutsch - English - français - italiano, der blev undertegnet i Istanbul i 1990, men som aldrig er trådt i kraft, fordi den ikke er blevet ratificeret af et tilstrækkeligt antal medlemsstater.
 • De Forenede Nationers Kommissionen for International Handelsret (UNCITRAL) har udarbejdet en standardlov English - español - français, der blev vedtaget i 1997, og som skal fremme vedtagelsen af en moderne og retfærdig lovgivning, der skal finde anvendelse, når en insolvent skyldner har aktiver i mere end en stat.

  Denne standardlov fastlægger betingelserne for, at en kurator i forbindelse med en udenlandsk insolvensbehandling kan få adgang til domstolene i den medlemsstat, der har vedtaget standardloven, og betingelserne for anerkendelse af en udenlandsk insolvensbehandling og for sikrende retsmidler til fordel for den udenlandske kurator, ligesom den giver domstolene og kuratorerne i de forskellige lande mulighed for at samarbejde mere effektivt og indeholder bestemmelser om samordning af insolvensbehandling, der finder sted samtidig i de forskellige stater. Der er udsendt en vejledning i implementering af standardloven English - español - français for at gøre det lettere for landenes regeringer at udarbejde en lovgivning på grundlag af den.

 • Verdensbanken har fremsat et initiativ til opstilling af principper og retningslinjer for konkursbehandling.

Referencedokumenter

 • Den internationale konkurskonvention Deutsch - English - français - italiano (Europarådet)
 • UNCITRAL's standardlov English - español - français - Vejledning i implementering af standardloven (A/CN.9/442)
 • Verdensbankens initiativ

« Konkurs - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige