Evropská komise > ESS > Úpadek > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 21-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Různé mezivládní organizace se zabývaly způsoby harmonizace mezinárodního konkursního práva, přičemž připravovaly nové mezinárodní obchodně-právní úmluvy obsahující ustanovení o konkursu a zároveň přijímaly jednotné zákony a společné zásady:

 • Rada Evropy vypracovala návrh Evropské úmluvy o některých mezinárodních aspektech konkursního řízení Deutsch - English - français - italiano, která byla podepsána v Istanbulu roku 1990. Jelikož však nebyla ratifikována dostatečným počtem členských států, nikdy nevstoupila v platnost.
 • Komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (Uncitral) připravila modelové právo English - español - français přijaté v roce 1997, na podporu přijímání moderních a spravedlivých právních předpisů uplatnitelné v případech, kdy má dlužník neschopný plnit své peněžité závazky majetek ve více než jednom státě.
  Modelové právo určuje podmínky, za kterých může osoba pověřená správou v konkursním řízení zahájeném v jiném členském státě získat přístup k soudům státu, který takové řízení zahájil, podmínky uznávání konkursních řízení vedených v jiném členském státě a přijímání ochranných opatření ve prospěch správce v jiném členském státě, zplnomocňuje soudy a soudem jmenované správce v různých zemích, aby mohli efektivněji spolupracovat, a obsahuje ustanovení o koordinaci úpadkových řízení probíhajících souběžně v různých státech. Byl také zveřejněn průvodce prováděním modelového práva Uncitral English - español - français,  který má pomoci vládám vytvářet právní předpisy na základě modelového práva.
 • Světová banka zahájila iniciativu ke stanovení principů a zásad pro řízení úpadkových řízení.

Referenční dokumenty

 • Evropská úmluva Deutsch - English - français - italiano o určitých mezinárodních aspektech konkursního řízení (Rada Evropy)
 • Modelové právo a průvodce English - español - français prováděním modelového práva Uncitral (A/CN.9/442)
 • Iniciativa Světové banky

« Úpadek - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 21-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království