comisia europeană > RJE > Falimentul

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Falimentul - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Dacă aveţi o creanţă împotriva unei firme care este în procedura de faliment, vă bucuraţi de anumite forme de protecţie.

O firmă vă datorează bani, dar şi-a suspendat plăţile şi de aceea nu vă poate plăti. În general, există două posibilităţi prevăzute de lege în acest caz:

 • Fie firma poate fi salvată; în acest caz, aceasta va fi pusă sub administrare printr-un ordin judecătoresc. Scopul acestei proceduri este protejarea firmei, continuarea activităţii sale, menţinerea locurilor de muncă şi acoperirea pasivelor.
 • Fie situaţia este atât de gravă încât lichidarea companiei este justificată, ceea ce este echivalent cu falimentul în limbaj nespecializat.

În ambele cazuri, de îndată ce instanţa a pronunţat o hotărâre în acest sens, creditorii nu mai pot acţiona individual împotriva firmei. Scopul acestui principiu este garantarea faptului că, creditorii beneficiază de tratament egal şi că activele debitorului sunt protejate.

Pentru a fi plătit, trebuie să dovediţi existenţa creanţei dumneavoastră împotriva unei persoane cunoscută în general sub numele de administrator sau lichidator, responsabilă de reorganizarea sau lichidarea activelor debitorului.

Toate statele membre au reguli speciale referitoare la modalitatea şi la termenele în care trebuie dovedite creanţele.

În majoritatea cazurilor, trebuie să trimiteţi administratorului sau lichidatorului un document care conţine anumite informaţii obligatorii pentru a arăta că aveţi o creanţă împotriva firmei aflate în faliment. Va trebui să anexaţi documente doveditoare, cum ar fi factura sau titlul de creanţă.

Este improbabil ca dumneavoastră să fiţi singura persoană care are o creanţă împotriva firmei aflată în faliment, şi se poate ca firma să nu aibă suficiente resurse pentru a-şi plăti toţi creditorii. De aceea, trebuie să înţelegeţi că nu toate creanţele sunt tratate în mod egal: unele dintre ele se bucură de prioritate, cum ar fi creanţele garantate, şi vor fi plătite primele.

Faceţi clic pe drapelul statului membru care vă interesează pentru a obţine informaţiile de care aveţi nevoie privind formalităţile de dovedire a creanţelor dumneavoastră în acel stat.

Există un regulament recent al Comunităţii care face mult mai dificilă evitarea plăţii datoriilor de către un debitor prin transferarea activelor sale dintr-un stat membru în altul. Faceţi clic pe icoana „Drept comunitar” pentru a afla mai multe informaţii.

Există de asemenea o lege-tip internaţională pe acest subiect. Faceţi clic pe icoana „Drept internaţional” pentru a avea acces la textul complet cu explicaţii.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit