Komisja Europejska > EJN > Postępowanie upadłościowe

Ostatnia aktualizacja: 04-11-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Postępowanie upadłościowe - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Osoby posiadające roszczenia wobec firmy, która staje na skraju upadłosci, mogą korzystać z pewnych form ochrony.

Firma jest nam winna pieniądze, ale wstrzymała płatnosci, więc nie może nam zapłacić. Ogólnie rzecz biorąc, prawo przewiduje w takim wypadku dwie możliwosci:

 • Firma może zostać uratowana. W tym przypadku w firmie zostaje nakazem sądu wprowadzony zarząd komisaryczny. Celem takiego postępowania jest uratowanie firmy, zachowanie ciągłosci jej działania, zachowanie miejsc pracy i uporządkowanie jej zobowiązań.
 • Sytuacja może być na tyle poważna, że uzasadnia zamknięcie firmy, co w języku potocznym okresla się jako bankructwo.

W obu przypadkach, gdy tylko wydane zostanie orzeczenie sądu, wierzyciele nie mogą już indywidualnie występować przeciwko firmie. Zasada ta ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich wierzycieli oraz ochronę aktywów dłużnika.

W celu uzyskania zapłaty należy w tej sytuacji udowodnić swoje roszczenie przed osobą zwaną zwykle syndykiem lub likwidatorem, która jest odpowiedzialna za reorganizację lub likwidację aktywów dłużnika.


Wszystkie państwa członkowskie posiadają szczególne zasady regulujące sposób udowadniania roszczeń oraz okres, w jakim należy to zrobić.

W większosci przypadków do syndyka lub likwidatora należy przesłać dokument zawierający okreslone obowiązkowe informacje wskazujące, że dana osoba posiada roszczenie względem upadającej firmy. Należy ponadto załączyć dokumenty dowodowe, takie jak faktura czy uznanie długu.

Roszczenia względem upadającej firmy składa zwykle więcej niż jedna osoba, lecz firma może nie posiadać wystarczających zasobów, aby spłacić wszystkich swoich wierzycieli w pełnym zakresie. W takim wypadku należy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie roszczenia traktuje się jednakowo: niektóre z nich mają pierwszeństwo np. roszczenia objęte gwarancją - one własnie będą zaspokajane w pierwszej kolejnosci.

Aby uzyskać potrzebne informacje na temat formalnosci związanych z udowodnieniem swojego roszczenia w danym państwie, należy kliknąć na flagę interesującego nas państwa członkowskiego.

Niedawno przyjęte zostało rozporządzenie wspólnotowe wprowadzające znaczne utrudnienia dla dłużników uchylających się od spłacania długów za pomocą transferu aktywów z jednego państwa członkowskiego do innego. Aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Istnieje także międzynarodowe prawo modelowe dotyczące tej tematyki. Aby zapoznać się z pełnym tekstem wyjasniającym, należy kliknąć na ikonę „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 04-11-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania