Europese Commissie > EJN > Faillissement

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Faillissement - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Indien u crediteur bent van een failliete onderneming, geniet u een zekere bescherming.

Een onderneming is u geld schuldig, maar zij heeft haar betalingen gestaakt. Concreet betekent dit dat zij u niet meer kan terugbetalen. In dit geval voorziet de wet in het algemeen in twee mogelijkheden:
 • Hetzij de onderneming kan nog worden gered; in dit geval komt er een "gerechtelijk akkoord". Met deze procedure wordt beoogd de redding van de onderneming, de voortzetting van haar activiteiten, het behoud van de werkgelegenheid en het aanzuiveren van de passiva mogelijk te maken.
 • Hetzij de situatie is zo ernstig, dat de ontbinding van de onderneming gerechtvaardigd is, hetgeen gewoonlijk "faillissement" wordt genoemd.
In beide gevallen kunnen de crediteuren, zodra de rechter uitspraak heeft gedaan, geen individuele vervolgingen tegen de onderneming meer instellen. Dit beginsel heeft ten doel de gelijkheid van de crediteuren te garanderen en de goederen van de debiteur te beschermen.
Om te worden terugbetaald, moet u dan uw vordering aanmelden bij de persoon, dikwijls curator genoemd, die belast is met de reorganisatie of de liquidatie van het vermogen van de debiteur.

In alle lidstaten gelden voor de aanmelding van een vordering specifieke regels inzake de vorm en de termijn.

In de meeste gevallen moet u de curator een document met bepaalde verplichte gegevens toezenden om mee te delen dat u een vordering op de failliete onderneming hebt. U moet er de nodige bewijsstukken, zoals een factuur of een schuldbekentenis, bijvoegen.
U bent meestal niet de enige crediteur van de failliete onderneming, en het kan gebeuren dat deze helaas niet over voldoende middelen beschikt om alle crediteuren volledig te betalen. In dit geval moet u weten dat niet alle vorderingen als gelijk worden beschouwd; sommige crediteuren zijn preferent, bijvoorbeeld omdat voor hun vordering een garantie is gegeven, en worden dus bij voorrang terugbetaald.
Door op de vlaggen van de lidstaten te klikken, verkrijgt u nuttige informatie over de vereiste formaliteiten om uw vorderingen in elk van deze landen aan te melden.
Dankzij een onlangs vastgestelde communautaire verordening kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat een failliete debiteur zich aan zijn verplichtingen onttrekt door zijn goederen naar een andere lidstaat over te brengen. Om hierover meer te weten te komen, moet u de icoon "Gemeenschapsrecht" aanklikken.
Er bestaat ook een internationale modelwet over dit onderwerp. De tekst daarvan en enige uitleg vindt u door de icoon "Internationaal recht" aan te klikken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk