Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja

Pēdējo reizi atjaunots: 26-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Ja jums ir prasība pret bankrotējošu uzņēmumu, jums ir tiesības uz noteiktiem aizsardzības veidiem.

Uzņēmums jums ir parādā naudu, bet tā maksājumi ir apturēti, un tādēļ tas nevar jums samaksāt. Parasti tiesību aktos šādos gadījumos ir paredzētas divas iespējas:

 • vai nu uzņēmumu var glābt; šajā gadījumā tiesa tam nozīmē administratoru. Šī procesa mērķis ir aizsargāt uzņēmumu, nodrošināt tā nepārtrauktu darbību, saglabāt darba vietas un nokārtot saistības;
 • vai arī situācija ir tik nopietna, ka tā likvidācija, kas nespeciālistu valodā nozīmē bankrotu, ir pamatota.

Abos gadījumos, tiklīdz tiesa ir pasludinājusi savu spriedumu, kreditori vairs nevar individuāli iesniegt prasības pret uzņēmumu. Šī principa mērķis ir nodrošināt visiem kreditoriem vienlīdzīgas iespējas, kā arī parādnieka īpašumu aizsardzību.

Lai piedzītu parādu, jums jāpierāda savas prasības pamatotība personai, kas parasti ir administrators vai likvidators, kurš ir atbildīgs par parādnieka aktīvu reorganizāciju vai likvidāciju.

Visās dalībvalstīs spēkā ir īpaši noteikumi, kas reglamentē kārtību un laiku, kādā prasības ir jāpierāda.

Vairumā gadījumu jums jānosūta administratoram vai likvidatoram dokumenti ar noteiktu obligāti sniedzamu informāciju, lai norādītu, ka jums ir tiesības prasīt parāda piedziņu no bankrotējošā uzņēmuma. Jums jāpievieno dokumentēti pierādījumi, piemēram, pavadzīme vai parāda atzīšana.

Visticamāk jūs nebūsiet vienīgā persona, kurai būs prasība par parāda piedziņu no bankrotējošā uzņēmuma, un šī uzņēmuma līdzekļi, iespējams, nebūs pietiekami, lai samaksātu saviem kreditoriem parādu pilnībā. Tādā gadījumā jums jāsaprot, ka visām prasībām tomēr nav vienāds spēks - dažas ir prioritāras, piemēram, tās, attiecībā uz kurām ir sniegta garantija, un tās apmaksā vispirms.

Lai saņemtu vajadzīgo informāciju par formalitātēm, kas jāievēro, lai pierādītu prasību, uzklikšķiniet uz interesējošās dalībvalsts karodziņa.

Nesen tika pieņemta Kopienas regula, kas rada šķēršļus parādniekam izvairīties no parādu maksāšanas, pārvedot savus aktīvus no vienas dalībvalsts uz otru. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet uz ikonas „Kopienas tiesības”.

Tāpat šajā jomā ir arī starptautiskas vadlīnijas. Lai atrastu pilnu tekstu ar paskaidrojumiem, uzklikšķiniet uz ikonas „Starptautiskās tiesības”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 26-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste