Európai Bizottság > EIH > Fizetőképtelenség

Utolsó frissítés: 26-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Fizetőképtelenség - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Ha Önnek követelése van egy fizetésképtelenné váló céggel szemben, a védelem különféle formáit élvezi.

Egy cég bizonyos összeggel tartozik Önnek, de felfüggesztette a kifizetéseket, és így Önnek sem tud fizetni. A jogszabályok szerint ez esetben két lehetőség kínálkozik:

 • Az egyik esetben a cég megmenthető; ez esetben bírósági végzéssel a céghez vagyonfelügyelőt jelölnek ki. Ezen eljárás célja a cég megóvása, az üzletmenet fenntartása, a munkahelyek megőrzése és a kötelezettségek rendezése.
 • A másik esetben a helyzet olyan súlyos, hogy a céget fel kell számolni - ezt nevezik a laikusok csődnek.

A bíróság határozatának meghozatalát követően a hitelezők egyik esetben sem léphetnek fel egyénileg a cég ellen. Ezzel az elvvel biztosítható, hogy minden hitelező egyenlő elbánásban részesül, illetve hogy az adós vagyonát megvédik.

A követelés kifizetése érdekében Önnek igazolnia kell követelését az adós vagyonának átszervezéséért vagy felszámolásáért felelős, általában vagyonfelügyelőnek vagy csődgondnoknak nevezett személy felé.

Valamennyi tagállam külön szabályokkal rendelkezik a kérdésre, illetve arra vonatkozóan, hogy mi a követelés igazolásának határideje.

A legtöbb esetben Önnek bizonyos kötelező információs elemeket tartalmazó dokumentumot kell küldenie a vagyonfelügyelőnek vagy csődgondnoknak, amellyel jelzi, hogy a fizetésképtelenné vált céggel szemben követelése van. Okirati igazolást is csatolnia kell, ami lehet számla vagy a tartozásra vonatkozó elismervény.

Valószínűtlen, hogy csak Önnek van követelése a fizetésképtelen céggel szemben, és előfordulhat, hogy a cég nem rendelkezik elégséges forrással valamennyi hitelezőjének teljes mértékű kielégítésére. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor belátható, hogy nem minden követelést kezelnek egyenlő módon: egyes követelések - például a biztosítékkal fedezett követelések - prioritást élveznek, és elsőként ezeket fizetik ki.

Kattintson az Önt érdeklő tagállam zászlajára, hogy tájékozódhasson az adott országban a követelések igazolásához szükséges alakiságokról.

Egy nemrég hatályba lépett közösségi rendelet megnehezíti az adósok számára, hogy vagyonuk másik tagállamba történő áthelyezése útján kikerülhessék az adósság megfizetését. További információkért kattintson a „Közösségi jog” ikonra!

A tárgyra vonatkozóan nemzetközi mintatörvény is irányadó. Kattintson a „Nemzetközi jog” ikonra a teljes szöveg és a magyarázatok megtekintéséhez.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 26-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság