Euroopa Komisjon > EGV > Pankrott

Viimati muudetud: 26-02-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Pankrott - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kui teil on nõue pankrotistunud ettevõtte vastu, on teil olemas teatav kaitse.

Ettevõte on teile võlgu, kuid on maksed peatanud ja ei saa seetõttu teile võlga tasuda. Seaduses on sellisel juhul ette nähtud kaks võimalust.

 • Ettevõtet on võimalik päästa: sellisel juhul määrab kohus ettevõttele halduri. Selle menetluse eesmärk on kindlustada ettevõtte toimimine, tagada selle äritegevuse jätkumine, töökohtade säilimine ja kohustuste täitmine.
 • Olukord on niivõrd raske, et ettevõte tuleb likvideerida, mis tähendab õiguskeeles pankrotti.

Kummalgi juhul ei saa võlausaldajad pärast kohtuotsuse tegemist enam ise ettevõtte vastu menetlust alustada. Selle põhimõtte eesmärk on tagada kõigi võlausaldajate võrdne kohtlemine ja kaitsta võlgniku varasid.

Ettevõttelt oma rahade tagasisaamiseks tuleb nõuet tõendada isikule, keda üldiselt nimetatakse halduriks või likvideerijaks ja kes vastutab võlgniku varade ümberkorraldamise või likvideerimise eest.

Kõigis liikmesriikides on erieeskirjad nõuete tõendamise viisi ja aja kohta.

Enamikul juhtudel tuleb haldurile või likvideerijale saata teatavat kohustuslikku teavet sisaldav dokument, et tõendada oma nõuet pankrotistunud ettevõtte vastu. Dokumendile tuleb lisada tõendid, näiteks arve või võlatunnistus.

Tõenäoliselt ei ole te ainus, kellel on nõue pankrotistunud ettevõtte vastu, ja sellel ettevõttel ei pruugi olla piisavalt vahendeid kõikide oma võlgade täies ulatuses tasumiseks. Sellisel juhul peaksite teadma, et kõiki nõudeid ei kohelda võrdväärselt: mõned on eelisnõuded, näiteks tagatisega kaetud nõuded, ja need hüvitatakse esmajärjekorras.

Kui klõpsate teid huvitava liikmesriigi lipul, saate vajalikku teavet oma nõuete tõendamise vorminõuete kohta selles liikmesriigis.

Hiljuti võeti vastu ühenduse määrus, millega muutus võlgnikul raskemaks oma võlgade tasumisest kõrvale hoidmine varade üleviimise teel ühest liikmesriigist teise. Lisateabe saamiseks klõpsake „Ühenduse õiguse” ikoonil.

Selles valdkonnas on olemas ka rahvusvaheline näidisseadus. Täieliku teksti ja selgitustega tutvumiseks klõpsake „Rahvusvahelise õiguse” ikoonil.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 26-02-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik