Evropská komise > ESS > Úpadek

Poslední aktualizace: 26-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Máte-li pohledávku za firmou, která je v úpadku, můžete využít určitých forem ochrany.

Firma Vám dluží peníze, ale pozastavila platby, a proto Vám není schopna zaplatit. V takovém případě zákon obecně stanoví dvě možnosti:

 • Firmu lze zachránit. V takovém případě na ni bude soudním rozhodnutím uvalena správa. Účelem tohoto postupu je firmu ochránit, udržet její podnikání, zachovat pracovní místa a vyřešit závazky.
 • Popřípadě je situace tak vážná, že je důvodem k likvidaci firmy, což je obecně označováno jako úpadek.

V obou případech, jakmile soud vydá své rozhodnutí, nemohou již věřitelé vůči firmě postupovat individuálně. Cílem tohoto principu je zajistit rovnost všech věřitelů a ochránit majetek dlužníka.

Abyste získali své peníze zpět, musíte pohledávku doložit osobě obecně označované jako správce či likvidátor, který zodpovídá za reorganizaci nebo likvidaci dlužníkova majetku.

Jednotlivé členské státy mají zvláštní pravidla, kterými se řídí způsob a doba dokládání pohledávek.

Ve většině případů musíte správci nebo likvidátorovi zaslat dokument obsahující určité povinné údaje dokazující, že máte za úpadcem pohledávku. Musíte přiložit důkaz listinou, např. fakturu nebo uznání dluhu.

Pravděpodobně nebudete jedinou osobou, která bude mít pohledávku za úpadcem, a daná firma možná nebude mít dostatek zdrojů, aby v plném rozsahu uspokojila pohledávky všech svých věřitelů. V takovém případě si musíte uvědomit, že ne ke všem pohledávkám je přistupováno stejně: některé z nich jsou přednostní (například pohledávky, které jsou kryty zárukou) a budou uspokojovány nejdříve.

Klikněte na vlaječku členského státu, jehož podmínky Vás zajímají, a získáte potřebné informace o formalitách k dokládání pohledávek v daném státě.

Nedávno bylo přijato nařízení Společenství, díky kterému je pro dlužníka mnohem obtížnější vyhnout se placení svých závazků převodem svého majetku z jednoho členského státu do jiného členského státu. Pro více informací klikněte na ikonu „Právo Společenství“.

V této souvislosti existuje také mezinárodní právní model. Pro přístup k úplnému znění s vysvětlivkami klikněte na ikonu „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království