Европейска комисия > ЕСМ > Фалит

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Фалит - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Ако имате иск към определена компания, която е в процедура по несъстоятелност, можете да се възползвате от определени форми на защита.

Дадена фирма ви дължи пари, но е прекратила плащанията си и поради това не може да ви плати. В този случай законът обикновено предоставя две възможности:

 • Или фирмата може да бъде спасена; в този случай тя се поставя под управление чрез съдебна заповед. Целта на тази процедура е да запази фирмата, да продължи нейните бизнес операции, да запази работните места и да намери решение за нейните задължения.
 • Или случаят е толкова сериозен, че да оправдае прекратяването на компанията, каквото е несъстоятелността, преведена на прост език.

И в двата случая, когато съдът произнесе своето решение, кредиторите не могат да продължат да действат индивидуално срещу фирмата. Целта на този принцип е да гарантира равнопоставеност на всички кредитори и да защити активите на длъжника.

За да получите вашите плащания, вие следва да докажете вашите вземания на лицето, известно на широката публика като синдик или ликвидатор, отговорно за реорганизиране или ликвидиране на активите на длъжника.

Всички държави-членки имат специални правила, определящи начина и времето, за което тези вземания трябва да бъдат доказани.

В повечето случаи вие трябва да изпратите на синдика или ликвидатора документ, съдържащ определена задължителна информация, за да покажете, че имате вземане към фирмата в несъстоятелност. Ще трябва да приложите документарно свидетелство като фактура или документ за признаване на дълг.

Вероятно няма да бъдете единственото лице с иск към фирмата в несъстоятелност и тя може да не притежава достатъчно средства, с които да се разплати изцяло с кредиторите. В този случай трябва да приемете, че не всички вземания ще бъдат разглеждани като равни: някои от тях ще имат приоритет, като например тези с гаранционно покритие, и ще бъдат платени първи.

Щракнете върху знамето на съответната държава-членка, за да получите информацията, от която имате нужда относно формалностите по доказване на вашите искове в нея.

Наскоро приет регламент на Общността прави още по-трудно за длъжника да избегне плащането на своите задължения чрез прехвърляне на активи от една държава-членка в друга. Щракнете върху иконата „Законодателство на общността“ за повече информация.

Освен това съществува и модел на международен закон по темата. Щракнете върху иконата „Международно законодателство“, за да отворите пълния текст с обяснения.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство