Eiropas Komisija > ETST > Maksātnespēja > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 26-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Maksātnespēja - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Eiropas Savienība ieviesa maksātnespējas procedūru koordinācijas sistēmu.

2000. gada 29. maijā Eiropas Savienība pieņēma regulu par maksātnespējas procedūrām, kura stājās spēkā 2002. gada 31. maijā.

Šīs regulas galvenais mērķis ir izvairīties, lai puses (bankrotējošais uzņēmums, proti, parādnieks un tā kreditori) netiktu rosinātas pārvietot savus īpašumus vai tiesvedības procedūras no vienas dalībvalsts uz citu nolūkā izmantot labvēlīgāku režīmu.

Šīs regulas rīkojumi ir tieši piemērojami visās dalībvalstīs, izņemot Dāniju, kas nozīmē, ka personas uz tiem var balstīties tieši nacionālajās tiesās. Tā netiek piemērota apdrošināšanas sabiedrībām un kreditēšanas un investīciju iestādēm.

Sava mērķa sasniegšanai regula nosaka kopīgas normas, kas attiecas uz tiesu kompetenci, lēmumu atzīšanu un piemērojamo likumu, kā arī obligāto procedūru koordināciju, kuras tiks uzsāktas vairākās dalībvalstīs.
Regula tiek piemērota maksātnespējas procedūrām, kuras satur šādus elementus:

 • maksātnespējas procedūru kolektīvais raksturs; citiem vārdiem -fakts, ka visu kreditoru tiesības tiek pārbaudītas vienlaikus un līdz ar to tiek atcelta individuālu procesu ierosināšana,
 • parādnieka maksātnespēja, proti, fakta konstatācija, ka viņam nav iespējams nokārtot savas finansiālās saistības,
 • parādnieka pilnvaru pārtraukšana: viņa pilnvaras pārvaldīt savus īpašumus tiek ierobežotas, un tās kontrolē administrators,
 • administratora nozīmēšanas veidi.

Maksātnespējas procedūras uzsākšanai kompetentas ir to dalībvalstu tiesas, kuru teritorijā atrodas «parādnieka galveno interešu centrs». Komerciālai sabiedrībai runa principā ir par tās juridisko adresi.

Īpašumu likvidācijai citā dalībvalstī vēlāk tomēr iespējams uzsākt papildu procedūras. Jebkuras šādas procedūras sekas nosaka tās dalībvalsts likums, kurā uzsāktas maksātnespējas procedūras.

Regulas rīkojums paredz, ka vairākās dalībvalstīs uzsāktās procedūras ir koordinācijas objekts starp tām, jo īpaši ar aktīvas sadarbības starp dažādiem administratoriem palīdzību.

Jebkurš lēmums, kuru galvenās procedūras lietā pieņēmusi vienas dalībvalsts kompetenta tiesa, bez papildu pārbaudes principā tiek nekavējoties atzīts pārējās dalībvalstīs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Atsauces dokuments

 • Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām
 • «Uzaicinājums iesniegt prasību. Termiņi, kas jāievēro» 
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • «Prasības iesniegšana»
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Maksātnespēja - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 26-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste