Euroopan komissio > EOV > Konkurssi > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 25-09-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Konkurssi - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Euroopan unioni on laatinut järjestelmän maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteensovittamista varten.

Euroopan unioni hyväksyi 29. toukokuuta 2000 maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan asetuksen , joka tuli voimaan 31. toukokuuta 2002.

Asetuksen päätavoitteena on estää se, että osapuolet (konkurssin tehnyt yritys eli velallinen ja sen velkojat) tuntisivat houkutusta siirtää omaisuuttaan tai oikeudellisia menettelyjä toiseen jäsenvaltioon edullisemman oikeusaseman toivossa.

Asetuksen säännöksiä sovelletaan sellaisinaan kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta, mikä tarkoittaa sitä, että asetukseen on mahdollista vedota suoraan kansallisissa tuomioistuimissa. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta vakuutusyrityksiin, luottolaitoksiin eikä sijoituspalveluyrityksiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt tuomioistuinten toimivallasta, tuomioistuinten päätösten tunnustamisesta ja sovellettavasta laista sekä menettelyjen yhteensovittamisesta siltä varalta, että niitä joudutaan aloittamaan useammassa jäsenvaltiossa.


Asetusta sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyissä, joihin liittyvät mm. seuraavat seikat:

 • Maksukyvyttömyysmenettelyjen kollektiivinen luonne eli se, että kaikkien velkojien oikeuksia käsitellään samanaikaisesti, minkä vuoksi erillisperintään liittyvät menettelyt keskeytetään.
 • Velallisen maksukyvyttömyys eli sen toteaminen, että velallinen ei pysty suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan .
 • Selvittäjä rajoittaa ja valvoo velallisen oikeutta hallita omaisuuttaan.
 • Selvittäjän nimeäminen.

Toimivalta aloittaa maksukyvyttömyysmenettely on sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa sijaitsee "velallisen pääintressien keskus". Kaupallisen yrityksen osalta tämä tarkoittaa lähinnä sen sääntömääräistä kotipaikkaa.

Myöhemmin voidaan kuitenkin aloittaa ns. sekundäärimenettely toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan omaisuuden rahaksi muuttamista varten. Tällaisen menettelyn oikeusvaikutukset määrää sen jäsenvaltion laki, jossa maksukyvyttömyysmenettelyt on aloitettu.

Asetuksen säännösten mukaan eri jäsenvaltioissa aloitetut menettelyt on sovitettava yhteen erityisesti selvittäjien aktiivisen yhteistyön avulla.

Päämenettelyssä toimivaltaisen tuomioistuimen tekemät päätökset tunnustetaan periaatteessa välittömästi muissa jäsenvaltioissa ilman erillistä tutkimusta.

Viiteasiakirjat

« Konkurssi - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-09-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta