Europa-Kommissionen > ERN > Konkurs > EU-ret

Seneste opdatering : 25-09-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Konkurs - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


EU har indført regler for samordning af insolvensbehandling.

EU vedtog den 29. maj 2000 en forordning om konkurs, der trådte i kraft den 31. maj 2002.

Forordningens hovedformål er at forhindre, at parterne (den konkursramte virksomhed, dvs. skyldner, og dens kreditorer) tilskyndes til at overføre aktiver eller tvister fra en medlemsstat til en anden for at opnå en mere favorabel behandling.

Forordningen gælder direkte i samtlige medlemsstater, undtagen Danmark, og det betyder, at den kan gøres gældende direkte ved de nationale domstole. Den gælder ikke for forsikringsselskaber, kreditinstitutter og investeringsselskaber.

For at kunne opfylde sit formål indeholder forordningen fælles regler for domstolenes kompetence, gensidig anerkendelse af retsafgørelser og lovvalg samt en obligatorisk samordning af insolvensbehandling, der indledes i flere medlemsstater.

Forordningen gælder for insolvensbehandling, der omfatter følgende elementer:

 • Insolvensbehandlingens kollektive karakter; med andre ord undersøges samtlige kreditorers rettigheder samtidig, og muligheden for individualforfølgning er derfor indstillet.
 • Skyldners insolvens, dvs. konstatering af, at det er umuligt for skyldner at opfylde sine økonomiske forpligtelser.
 • Fratagelse af skyldners rådighed over sit bo: skyldners beføjelser til at forvalte og afhænde sine aktiver begrænses og kontrolleres af en kurator.
 • Betingelserne for kurators udpegelse.

De domstole, der har kompetence til at indlede insolvensbehandling, er domstolene i den medlemsstat, på hvis område "centret for skyldners hovedinteresser" befinder sig. For en erhvervsvirksomhed er der principielt tale om dens hjemsted.

Senere kan der dog indledes en sekundær insolvensbehandling for at afvikle de aktiver, der befinder sig i en anden medlemsstat. Loven i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, er afgørende for alle dens virkninger.

Ifølge forordningens bestemmelser skal insolvensbehandling, der er indledt i flere medlemsstater, koordineres mellem disse stater indbyrdes, især ved et aktivt samarbejde mellem de forskellige kuratorer.

Endelig vil enhver afgørelse truffet af en medlemsstats domstol med kompetence til at indlede hovedinsolvensbehandling principielt blive anerkendt umiddelbart i de øvrige medlemsstater uden yderligere undersøgelse.

Referencedokumenter

« Konkurs - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-09-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige