Evropská komise > ESS > Úpadek > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 26-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Úpadek - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Evropská unie zavedla systém koordinace úpadkových řízení.

Evropská unie přijala dne 29. května 2000 nařízení o úpadkových řízeních , které vstoupilo v platnost dne 31. května 2002.

Hlavním cílem tohoto nařízení je zabránit tomu, aby dotčené strany (společnost v úpadku, tedy dlužník, a její věřitelé) nebyly motivovány k přesouvání svých aktiv nebo soudních řízení z jednoho členského státu do druhého s cílem zajistit si výhodnější zacházení.

Ustanovení tohoto nařízení jsou přímo použitelná ve všech členských státech s výjimkou Dánska, což znamená, že jich mohou lidé využívat přímo u vnitrostátních soudů . Nevztahuje se na pojišťovny a na úvěrové a investiční společnosti.

Pro dosažení svého cíle určuje nařízení společná pravidla pro příslušnost soudů, uznávání rozhodnutí a rozhodné právo; zavádí také povinnou koordinaci řízení zahájených v několika členských státech.
Nařízení se vztahuje na úpadková řízení, která se vyznačují následujícími skutečnostmi:

 • Kolektivní povaha úpadkových řízení; jinými slovy skutečnost, že práva všech věřitelů se posuzují najednou, a tudíž že všechna jednotlivá stíhání jsou pozastavena.
 • Platební neschopnost dlužníka, tj. shledání skutečnosti, že není schopen plnit své finanční závazky.
 • Omezení nakládání s majetkem dlužníka: jeho pravomoci při správě a nakládání s majetkem jsou omezeny a kontrolovány správcem konkurzní podstaty.
 • Způsoby určení správce konkurzní podstaty.

Soudy příslušné pro zahájení úpadkového řízení jsou soudy členského státu, na jehož území se nachází „centrum hlavních zájmů dlužníka“. V případě obchodní společnosti se jedná v zásadě o její sídlo.

Později však může dojít k zahájení následného řízení za účelem vyrovnání majetku nacházejícího se v jiném členském státě. Všechny účinky takovéhoto řízení se řídí zákonem členského státu, v němž je zahájeno úpadkové řízení.

Toto nařízení stanoví, že řízení zahájená v několika členských státech musejí být vzájemně koordinována, zejména prostřednictvím aktivní spolupráce mezi jednotlivými správci konkurzní podstaty.

Veškerá rozhodnutí vydaná soudem v jednom členském státě, který je příslušný pro hlavní řízení, jsou v zásadě bezprostředně bez dalšího posuzování přijata i v ostatních členských státech.

NahoruNahoru

Referenční dokument

 • Nařízení (CE) č. 1346/2000 Rady z 29. května 2000 o úpadkovém řízení
 • „Výzva k předložení pohledávky. Lhůty, které je třeba dodržet“
 dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • „Předložení pohledávky“ 
dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Úpadek - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království