Evropská komise > ESS > Rozhodné právo > Spojené království