Evropska komisija > EPM > Pravo, ki se uporablja > Litva