comisia europeană > RJE > Legea aplicabilă > Letonia

Ultima actualizare: 17-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Legea aplicabilă - Letonia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

I. Izvoare de drept I.
I.1. Legislaţia naţională I.1.
I.2. Convenţii multilaterale I.2.
I.3. Convenţii bilaterale I.3.
II. Aplicarea normelor privind conflictul de legi II.
II.1. Aplicarea oficială a normelor privind conflictul de legi II.1.
III. Regulile conflictului de legi III.
III.1. Personalitatea juridică III.1.
III.2. Paternitatea, filiaţia dintre părinţi şi copii şi adopţia III.2.
III.3. Căsătoria, coabitarea legală, divorţul III.3.
III.4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în proprietatea soţilor III.4.
III.5. Succesiunea III.5.
III.6. Drepturile de proprietate III.6.
III.7. Insolvenţa III.7.

 

I. Izvoare de drept

I.1. Legislaţia naţională

Ierarhia legislaţiei este organizată conform forţei juridice a normelor acesteia. Forţa juridică a legislaţiei emise de o instituţie poate varia în funcţie de procedura de emitere. Forţa juridică stabileşte dacă normele incluse într-un anumit act legislativ prevalează asupra normelor cu forţă inferioară sau se subordonează normelor cu forţă juridică superioară.

Legislaţia letonă este supusă următoarei ierarhii:

 1. Constituţia (Satversme) Republicii Letonia;
 2. legi adoptate de Parlament (Saeima), norme de drept internaţional ratificate de acesta şi legi privind adoptarea acordurilor internaţionale;
 3. reglementări ale Guvernului cu efect de lege;
 4. reglementări ale Guvernului şi norme de drept internaţional aprobate de Guvern;
 5. reglementări cu caracter obligatoriu ale autorităţilor locale.

I.2. Convenţii multilaterale

 • Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale;
 • Convenţia de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
 • Convenţia de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială;
 • Convenţia de la Haga din 18 martie 1970 privind accesul internaţional la justiţie;
 • Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 privind obţinerea probelor în străinătate în materie civilă şi comercială.

I.3. Convenţii bilaterale

 • Acordul dintre Republica Letonia şi Federaţia Rusă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Republica Belarus privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Republica Uzbekistan privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, penală şi de dreptul muncii;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Republica Kirghiză privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Republica Moldova privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Ucraina privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, penală şi de dreptul muncii;
 • Acordul privind asistenţa juridică şi raporturile juridice dintre Republica Letonia, Republica Estonia şi Republica Lituania;
 • Acordul dintre Republica Letonia şi Republica Polonia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, penală şi de dreptul muncii.

II. Aplicarea normelor privind conflictul de legi

II.1. Aplicarea oficială a normelor privind conflictul de legi

În cazul în care legislaţia letonă permite aplicarea legislaţiei unui alt stat, dispoziţiile acesteia se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură civilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, se presupune că sistemul juridic din statul străin relevant, în domeniul juridic în cauză, este în concordanţă cu sistemul juridic leton în acelaşi domeniu. În cazurile în care, în conformitate cu prevederile Codului civil, trebuie să se aplice legislaţia unui alt stat, însă, la rândul său, legislaţia în cauză stipulează că legislaţia letonă este aplicabilă, atunci trebuie aplicată legislaţia letonă.

SusSus

Legislaţia unui alt stat nu este aplicabilă în Letonia dacă aceasta contravine modelului social sau idealurilor morale din Letonia sau normelor obligatorii sau prohibitive din dreptul leton.

III. Regulile conflictului de legi

III.1. Personalitatea juridică

Capacitatea juridică şi de a acţiona a unei persoane fizice este stabilită în funcţie de legislaţia aplicabilă în locul în care aceasta îşi are domiciliul. Dacă o persoană are mai multe domicilii şi unul dintre acestea se află în Letonia, atunci capacitatea juridică şi de a acţiona a persoanei respective, precum şi consecinţele actelor juridice ale acesteia sunt judecate în conformitate cu legislaţia letonă.

Resortisanţii străini care nu au capacitatea de a acţiona, dar care ar putea fi recunoscuţi ca având această capacitate în conformitate cu legislaţia letonă răspund pentru actele juridice realizate în Letonia, în cazul în care acest lucru este necesar în interesul administrării justiţiei.

Capacitatea juridică şi de a acţiona a unei persoane juridice este stabilită în conformitate cu locul în care se află consiliul de administraţie al acesteia.

Prevederile legilor letone care limitează capacitatea juridică sau de a acţiona a resortisanţilor străini din Letonia nu sunt afectate.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

III.2. Paternitatea, filiaţia dintre părinţi şi copii şi adopţia

Relaţiile juridice referitoare la paternitatea unui copil şi contestarea acesteia sunt reglementate de legislaţia letonă dacă în momentul naşterii copilului domiciliul mamei se afla în Letonia.

SusSus

Legislaţia letonă se aplică, de asemenea, în cazul în care un litigiu privind paternitatea unui copil se declanşează pe teritoriul Letoniei.

În cazul în care domiciliul desemnat al unui copil este în Letonia, relaţiile juridice dintre părinţi şi copil sunt reglementate de legislaţia letonă.

Tutela şi curatela sunt stabilite în conformitate cu legislaţia letonă, în cazul în care domiciliul persoanelor care fac obiectul tutelei sau curatelei este în Letonia. Dacă bunurile persoanelor în cauză se află în Letonia, aceştia trebuie să se supună legislaţiei letone în ceea ce priveşte bunurile respective, chiar dacă domiciliul lor nu este în Letonia.

Adoptarea copilului soţului/soţiei este reglementată de legislaţia letonă dacă domiciliul copilului adoptat este în Letonia.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

III.3. Căsătoria, coabitarea legală, divorţul

Dacă o căsătorie este încheiată în Letonia, dreptul de a se căsători, condiţiile de formă pentru încheierea căsătoriei şi efectele acesteia sunt stabilite în conformitate cu legislaţia letonă.

În mod similar, dreptul unui cetăţean leton de a se căsători într-un alt stat este reglementat de legislaţia letonă. În astfel de cazuri, legislaţia statului în care se încheie căsătoria stabileşte condiţiile de formă pentru încheierea acesteia.

Dacă sunt realizate de o instanţă letonă, desfacerea şi anularea căsătoriei sunt reglementate de legislaţia letonă, indiferent de naţionalitatea soţilor. În acest sens se poate aproba o excepţie de la dispoziţia conform căreia orice relaţii din dreptul civil sunt reglementate de legislaţia în vigoare în momentul creării, modificării sau încetării relaţiilor respective.

SusSus

Relaţiile dintre soţi, înainte ca aceştia să fie obligaţi să se supună legislaţiei letone, pot fi de asemenea analizate în conformitate cu legislaţia letonă. Drepturile obţinute anterior nu sunt afectate.

Desfacerea sau anularea căsătoriei dintre cetăţeni letoni încheiată într-un alt stat este recunoscută de asemenea în Letonia, cu excepţia cazului în care motivele care au stat la baza desfacerii sau anulării căsătoriei nu sunt consecvente cu legislaţia letonă sau contravin modelului social sau idealurilor morale din Letonia.

Relaţiile personale dintre soţi şi cele privind bunurile sunt stabilite în conformitate cu legislaţia letonă. Dacă bunurile soţilor se află în Letonia, aceştia trebuie să se supună legislaţiei letone cu privire la bunurile respective, chiar dacă domiciliul lor nu este în Letonia.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

III.4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în proprietatea soţilor

Relaţiile personale dintre soţi şi cele privind bunurile sunt stabilite în conformitate cu legislaţia letonă. Dacă bunurile soţilor se află în Letonia, aceştia trebuie să se supună legislaţiei letone cu privire la bunurile respective, chiar dacă domiciliul lor nu este în Letonia.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

SusSus

III.5. Succesiunea

Drepturile de succesiune privind bunurile moştenite aflate pe teritoriul Letoniei sunt reglementate de legislaţia letonă.

Atribuirea unei moşteniri unor persoane aflate în străinătate este permisă numai după ce au fost soluţionate cererile legitime legate de succesiune ale persoanelor cu domiciliul în Letonia.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

III.6. Drepturile de proprietate

Drepturile de proprietate, inclusiv posesia, sunt stabilite în conformitate cu legislaţia locului în care se află bunurile.

Dacă locaţia bunurilor mobile se modifică, drepturile de proprietate ale terţilor, obţinute în conformitate cu legislaţia locului în care s-au aflat în trecut bunurile mobile, nu se modifică.

Consecinţele depăşirii termenului de prescripţie sau de introducere a unei acţiuni în justiţie cu privire la drepturile de proprietate sunt reglementate de legislaţia locului în care se află bunurile la expirarea termenului.

În ceea ce priveşte forma şi fondul, obţinerea, modificarea şi încetarea drepturilor de proprietate, dacă acestea se referă la bunuri imobile aflate în Letonia şi la drepturile care provin din tranzacţii juridice pe baza cărora pot fi obţinute, modificate sau încetate drepturile de proprietate, acestea sunt stabilite numai în conformitate cu legislaţia letonă, indiferent de persoana care a realizat tranzacţiile juridice relevante şi de locul în care acestea au fost realizate. Prevederile aflate în conflict şi formularele utilizate în astfel de tranzacţii juridice nu sunt valabile în Letonia.

Dispoziţiile menţionate anterior sunt aplicabile în măsura în care legislaţia internaţională a cărei respectare este obligatorie pentru Republica Letonia nu prevede altfel.

III.7. Insolvenţa

(Vă rugăm să consultaţi pagina referitoare la insolvenţă).

« Legea aplicabilă - Informaţii generale | Letonia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 17-04-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit