Europeiska Kommissionen > ERN > Tillämplig lag > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 24-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tillämplig lag - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Det pågår också ett internationellt arbete för att alla domstolar ska tillämpa samma lands lag på en viss tvist

Olika internationella organisationer arbetar med att harmonisera lagvalsreglerna genom att utarbeta konventioner i särskilda ämnen. Vissa av konventionerna gäller bara lagvalsregler, medan andra även omfattar frågan om domstols behörighet. Slutligen finns det konventioner som främst gäller harmonisering av de materiella rättsreglerna, dvs. de regler som direkt talar om hur domstolen ska döma i ett visst fall, men som också innehåller några bestämmelser om lagval eller domstols behörighet.

Det finns ett mycket stort antal konventioner som består av eller innehåller lagvalsregler och därför kan vi här bara ge några exempel.
 • Haagkonferensen för internationell privaträtt English - français är en internationell organisation vars ändamål är just att harmonisera den internationella privaträtten i hela världen. Organisationen har utarbetat ett trettiotal internationella konventioner, varav ett tjugotal har trätt i kraft. De flesta av konventionerna innehåller bara lagvalsregler, till exempel om underhållsskyldighet, trafikolyckor, produktansvar, äktenskap och arv.

 • Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt English - español - français (Uncitral) har upprättat en konvention English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) om överlåtelse av fordringar inom internationell handel, som också innehåller lagvalsregler.

 • Internationella civilståndskommissionen English - français har upprättat Romkonventionen nr 12 français av den 10 september 1970 om legitimering genom äktenskap, som innehåller enhetliga regler om legitimering av utomäktenskapliga barn.

Till börjanTill början

Referensdokument

 • Konvention av den 15 juni 1955 English - français om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 24 oktober 1956 English - français om tillämplig lag för underhåll till barn (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 5 oktober 1961 English - français om lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska förordnanden (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 4 maj 1971 English - français om tillämplig lag vid trafikolyckor (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 2 oktober 1973 English - français om tillämplig lag vid produktansvar (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 2 oktober 1973 English - français om tillämplig lag på underhållsskyldighet (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 14 mars 1978 English - français om tillämplig lag på äktenskap (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention av den 14 mars 1978 English - français om tillämplig lag på agenturavtal och fullmakt

 • Konvention av den 1 augusti 1989 English - français om tillämplig lag på arv (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

 • Konvention English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) av den 31 januari 2002 om överlåtelse av fordringar inom internationell handel (Uncitral)

 • Romkonventionen nr 12 français av den 10 september 1970 om legitimering genom äktenskap (Internationella civilståndskommissionen)

« Tillämplig lag - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket