Evropska komisija > EPM > Pravo, ki se uporablja > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 24-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravo, ki se uporablja - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Na mednarodni ravni se poskuša zagotoviti, da sodišča v posameznih zadevah uporabijo pravo iste države.

Različne medvladne organizacije so začele usklajevati kolizijska pravila s pripravo mednarodnih konvencij o določenih točkah. Predmet nekaterih od teh konvencij so izključno kolizijska pravila; druge vsebujejo tudi pravila o mednarodni pristojnosti. Namen tretjih pa je predvsem uskladitev materialnega prava, tj. pravil o vsebinskih dejstvih, ki sodiščem dajejo navodila, kako morajo analizirati takšen ali drugačen položaj, vsebujejo pa tudi nekatere točke o kolizijskih pravilih ali mednarodni pristojnosti.

Glede na veliko število instrumentov, ki vsebujejo kolizijska pravila, včasih raztresena malo tukaj in malo tam, lahko na tej strani navedemo le nekaj primerov.

 • Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu English - français, organizacija, ki obstaja izrecno z namenom uskladitve pravil mednarodnega zasebnega prava na svetovni ravni, je oblikovala približno trideset mednarodnih konvencij, od katerih jih okrog dvajset že velja, predmet večine pa so izključno kolizijska pravila v zvezi z zadevami, kot so preživninske obveznosti, cestne nesreče, odgovornost proizvajalca, premoženjska razmerja zakoncev ali dedovanja.
 • Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) English - español - français je sprejela konvencijo English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o odstopu terjatev v mednarodni trgovini, ki prav tako vsebuje kolizijska pravila.
 • Mednarodna komisija za osebni status English - français je 10. septembra 1970 sprejela Rimsko konvencijo français o legalizaciji s sklenitvijo zakonske zveze, ki določa enotna pravila o legalizaciji nezakonskih otrok.

Referenčni dokumenti

 • Konvencija z dne 15. junija 1955 English - français o pravu, ki se uporablja za mednarodno prodajo blaga (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 24. oktobra 1956 English - français o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti do otrok (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 5. oktobra 1961 English - français o kolizijskih pravilih v zvezi z obliko oporočnih določb (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 4. maja 1971 English - français o pravu, ki se uporablja za prometne nesreče (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 2. oktobra 1973 English - français o pravu, ki se uporablja za odgovornost proizvajalca (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 2. oktobra 1973 English - français o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 14. marca 1978 English - français o pravu, ki se uporablja za premoženjska razmerja zakoncev (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 14. marca 1978 English - français o pravu, ki se uporablja za zastopanje (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 1. avgusta 1989 English - français o pravu, ki se uporablja za dedovanje zapuščine (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu)
 • Konvencija z dne 31. januarja 2002 English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o odstopu terjatev v mednarodni trgovini (UNCITRAL)
 • Rimska konvencija št. 12 français z dne 10. septembra 1970 o legalizaciji s sklenitvijo zakonske zveze (Mednarodna komisija za osebni status)

« Pravo, ki se uporablja - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 24-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo