Komisja Europejska > EJN > Prawo właściwe > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Prawo właściwe - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


W skali międzynarodowej podejmuje się działania zmierzające do tego, aby w okreslonej sytuacji sądy stosowały prawo tego samego kraju.

Różne organizacje międzyrządowe podjęły kroki zmierzające do harmonizacji norm kolizyjnych, opracowując międzynarodowe konwencje dotyczące konkretnych zagadnień. Niektóre z tych konwencji dotyczą wyłącznie norm kolizyjnych, inne z kolei zawierają również normy odnoszące się do jurysdykcji międzynarodowej. Istnieją ponadto konwencje mające na celu przede wszystkim harmonizację prawa materialnego, tzn. norm w sprawach zasadniczych, wskazujących sądom sposób analizowania danej sytuacji. Konwencje  te zawierają również okreslone postanowienia dotyczące kolizji przepisów lub jurysdykcji międzynarodowej.

Ze względu na dużą liczbę instrumentów zawierających normy kolizyjne, dostępnych niekiedy w bardzo różnych miejscach, na niniejszej stronie możemy przedstawić jedynie kilka przykładów.

 • Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego English - français to organizacja, która istnieje własnie po to, aby zapewniać harmonizację norm prawa prywatnego międzynarodowego w skali ogólnoswiatowej. Dotychczas wydała ona około trzydziestu konwencji międzynarodowych, z czego około dwudziestu weszło w życie, a większosć z nich dotyczy wyłącznie norm kolizyjnych w sprawach takich jak obowiązki alimentacyjne, wypadki drogowe, odpowiedzialnosć za produkt, małżeński ustrój majątkowy czy dziedziczenie.
 • Komisja ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) English - español - français przyjęła konwencję English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) w sprawie cesji wierzytelnosci handlowych, zawierającą między innymi normy kolizyjne.
 • Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego English - français przyjęła Konwencję rzymską français z dnia 10 wrzesnia 1970 r. w sprawie uznania dziecka przez zawarcie małżeństwa, ustanawiającą jednolite zasady uznawania dzieci biologicznych.

Dokumenty źródłowe

 • Konwencja z dnia 15 czerwca 1955 English - français r. o prawie własciwym dla międzynarodowej sprzedaży towarów (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 24 października 1956 English - français r. w sprawie prawa własciwego dla obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 5 października 1961 English - français r. o kolizji przepisów prawnych w kwestii formy rozporządzeń testamentowych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 4 maja 1971 English - français r. o prawie własciwym dla wypadków drogowych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 2 października 1973 English - français r. w sprawie prawa własciwego dla odpowiedzialnosci za produkty wadliwe (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 2 października 1973 English - français r. w sprawie prawa własciwego dla obowiązku alimentacyjnego (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 14 marca 1978 English - français r. o prawie własciwym dla małżeńskich ustrojów majątkowych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 14 marca 1978 English - français r. o prawie własciwym dla umów zawartych przez posrednika oraz dla przedstawicielstw (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 1 sierpnia 1989 English - français r. o prawie własciwym dla dziedziczenia w wyniku smierci (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja z dnia 31 stycznia 2002 English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) r. w sprawie cesji wierzytelnosci handlowych (UNCITRAL)
 • Konwencja rzymska nr 12 français w sprawie uznania dziecka przez zawarcie małżeństwa z dnia 10 wrzesnia 1970 (Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego)

« Prawo właściwe - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania