Europese Commissie > EJN > Toepasselijk recht > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 24-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Toepasselijk recht - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Ook op mondiaal niveau worden inspanningen verricht om te bereiken dat alle rechters op een bepaalde situatie het recht van hetzelfde land toepassen.

Diverse intergouvernementele organisaties zijn begonnen met de harmonisatie van het conflictenrecht door de opstelling van internationale verdragen voor specifieke terreinen. Sommige daarvan hebben uitsluitend betrekking op het conflictenrecht, andere bevatten tevens regels inzake de internationale bevoegdheid. Tenslotte zijn er verdragen die hoofdzakelijk beogen het materiële recht, dat wil zeggen de inhoudelijke regels waarin wordt bepaald hoe de rechter een bepaalde situatie moet beoordelen, te harmoniseren, maar die tevens enkele op zichzelf staande conflictenregels of regels inzake de internationale bevoegdheid bevatten.

Vanwege het grote aantal instrumenten die - soms op zichzelf staande - conflictenregels bevatten, kunnen hier slechts enkele voorbeelden worden genoemd.

 • De Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht English - français, een organisatie die als doel heeft op mondiaal niveau de regels van internationaal privaatrecht te harmoniseren, heeft ongeveer dertig verdragen opgesteld, waarvan er momenteel zo'n twintig in werking zijn getreden en waarvan een groot deel uitsluitend betrekking heeft op het conflictenrecht, bijvoorbeeld met betrekking tot het recht dat van toepassing is op alimentatieverplichtingen, verkeersongevallen op de weg, productaansprakelijkheid, huwelijksvermogensregimes en erfopvolging.
 • De VN-commissie voor Internationaal Handelsrecht English - español - français heeft een verdrag English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) over de overdracht van vorderingen in de internationale handel aangenomen, dat tevens conflictenregels bevat.
 • De Internationale Commissie voor de burgerlijke stand English - français heeft de Overeenkomst van Rome français inzake wettiging door huwelijk van 10 september 1970 aangenomen, die in uniforme regels met betrekking tot de wettiging van buiten het huwelijk geboren kinderen voorziet.

Referentiedocumenten

 • Verdrag van 15 juni 1955 English - français nopens de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 24 oktober 1956 English - français nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 5 oktober 1961 English - français inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 4 mei 1971 English - français inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 2 oktober 1973 English - français betreffende de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens producten (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 2 oktober 1973 English - français inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 14 maart 1978 English - français inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 14 maart 1978 English - français betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging
 • Verdrag van 1 augustus 1989 English - français inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht)
 • Verdrag van 31 januari 2002 English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) inzake de overdracht van vorderingen in de internationale handel (UNCITRAL)
 • Overeenkomst nr. 12 van Rome français inzake wettiging door huwelijk van 10 september 1970 (Internationale Commissie voor de burgerlijke stand)

« Toepasselijk recht - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk