Eiropas Komisija > ETST > Piemērojamās tiesības > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 24-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Piemērojamās tiesības - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Starptautiskā mērogā jācenšas nodrošināt, ka tiesas noteiktā situācijā piemēro savas valsts tiesības.

Dažādas starpvaldību organizācijas ir uzsākušas tiesību normu kolīziju saskaņošanu, izstrādājot starptautiskas konvencijas par atsevišķiem jautājumiem. Dažas no šīm konvencijām attiecas tikai uz kolīziju normām, citās ir iekļauti arī noteikumi par starptautisko piekritību. Tāpat ir konvencijas, kas galvenokārt cenšas saskaņot materiālās tiesības, t.i., tiesības, kas regulē jautājumus pēc būtības un saskaņā ar kurām tiesas  vērtē vienu vai otru situāciju, bet kurās arī iekļauts dažu kolīzijas normu vai starptautiskās piekritības regulējums.

Ņemot vērā lielo dokumentu skaitu, kuros ir iekļautas kolīziju normas, kas dažreiz ir izkliedētas dažādās vietās, šeit mēs varam minēt tikai dažus piemērus.

 • Hāgas Starptautisko privāttiesību konference (Hague Conference on Private International Law English - français), kuras galvenais uzdevums ir saskaņot starptautisko privāttiesību normas visā pasaulē, šobrīd ir izstrādājusi aptuveni trīsdesmit starptautiskas konvencijas, no kurām aptuveni divdesmit jau ir stājušās spēkā, un no kurām lielākajā daļā galvenokārt ir apspriestas kolīziju normas tādos jautājumos kā uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, ceļu satiksmes negadījumi, produktatbildība, laulāto mantisko attiecību veidi vai mantošanas tiesības.
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) English - español - français ir pieņēmusi konvenciju (convention English - español - français PDF File (PDF File 425 KB)) par parādsaistību cesiju starptautiskajā tirdzniecībā, kurā arī ir iekļautas kolīziju normas.
 • Starptautiskā Civilstāvokļa komisija (International Commission on Civil Status English - français) pieņēma 1970. gada 10.septembra Romas konvenciju (Rome Convention français) par leģitimāciju ar laulībām, kurā noteikts vienots regulējums par ārlaulībā dzimušu bērnu leģitimāciju.

Atsauces dokumenti

 • 1955. gada 15.jūnija konvencija English - français par tiesību aktiem, kādi piemērojami starptautiskai preču pirkšanai un pārdošanai (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1956. gada 24. oktobra konvencija English - français par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu attiecībā uz bērniem (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1961. gada 5. oktobra konvencija English - français par likumu kolīziju normām attiecībā uz testamentārās mantošanas kārtību (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1971. gada 4. maija konvencija English - français par ceļu satiksmes negadījumiem piemērojamo likumu (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1973. gada 2.oktobra konvencija English - français par tiesībām, kas piemērojamas attiecībā uz produktatbildību (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1973. gada 2. oktobra konvencija English - français par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1978. gada 14. marta konvencija English - français par tiesībām, kas piemērojamas attiecībā uz laulāto mantisko attiecību veidiem (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1978. gada 14. marta konvencija English - français par tiesībām, kas piemērojamas aģentūrai (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 1989. gada 1. augusta konvencija English - français par mirušas personas īpašuma mantošanai piemērojamām tiesībām (Hāgas Starptautisko privāttiesību konference)
 • 2002. gada 31. janvāra konvencija English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) par parādsaistību cesiju starptautiskajā tirdzniecībā (UNCITRAL)
 • 1970. gada 10. septembra Romas konvencija Nr.12 français par leģitimāciju ar laulībām (Starptautiskā Civilstāvokļa komisija)

« Piemērojamās tiesības - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 24-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste