Europos Komisija > ETIT > Taikoma teisė > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 24-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Taikoma teisė - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Šiuo metu stengiamasi tarptautiniu lygiu užtikrinti, kad teismai konkrečiai situacijai taikytų tos pačios valstybės teisę.

Įvairios tarpvyriausybinės organizacijos ėmė derinti įstatymų kolizijos taisykles. Tai daroma konkrečiais klausimais rengiant tarptautines konvencijas. Kai kurios iš šių konvencijų išimtinai yra susijusios su įstatymų kolizijos taisyklėmis; kitose taip pat nustatomos tarptautinės jurisdikcijos taisyklės. Esama konvencijų, kuriomis pirmiausia siekiama suderinti materialinę teisę, t. y. materialinės teisės taisykles, kurios teismams nurodo, kaip reikia nagrinėti tam tikrą situaciją, tačiau jose kalbama ir apie tam tikrus įstatymų kolizijos ar tarptautinės jurisdikcijos klausimus.

Kadangi yra daugybė dokumentų, nustatančių kolizijos taisykles, o įvairūs jų aspektai kartais išdėstomi skirtinguose dokumentuose, čia galime pateikti tik keletą pavyzdžių.

 • Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija English - français yra organizacija, kurios pagrindinis tikslas – pasauliniu lygiu suderinti tarptautinės privatinės teisės taisykles. Šiuo metu konferencija yra parengusi maždaug trisdešimt tarptautinių konvencijų, iš jų apie dvidešimt jau galioja. Dauguma šių konvencijų nustato kolizijos taisykles, susijusias su tokiomis bylomis kaip išlaikymo pareigos, kelių eismo nelaimės, atsakomybė už gaminius su trūkumais, sutuoktinių turto režimas arba paveldėjimai.
 • Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija (UNCITRAL) English - español - français priėmė Konvenciją English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) dėl gautinų sumų perdavimo tarptautinėje prekyboje, kurioje taip pat yra nustatytos kolizijos taisyklės.
 • Tarptautinė civilinės būklės komisija English - français 1970 m. rugsėjo 10 d. priėmė Romos konvenciją français dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso. Konvencija nustato bendras nesantuokoje gimusių vaikų pripažinimo taisykles.

Informaciniai dokumentai

 • 1955 m. birželio 15 d. Konvencija English - français dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1956 m. spalio 24 d. Konvencija English - français dėl vaikams priklausančio išlaikymo pareigoms taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1961 m. spalio 5 d. Konvencija English - français dėl įstatymų kolizinių taisyklių, susijusių su testamentinio patvarkymo forma (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1971 m. gegužės 4 d. Konvencija English - français dėl eismo įvykiams taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1973 m. spalio 2 d. Konvencija English - français dėl atsakomybei už gaminius su trūkumais taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1973 m. spalio 2 d. Konvencija English - français dėl išlaikymo pareigoms taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1978 m. kovo 14 d. Konvencija English - français dėl nuosavybės teisiniam režimui taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1978 m. kovo 14 d. Konvencija English - français dėl atstovavimui taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 1989 m. rugpjūčio 1 d. Konvencija English - français dėl mirusių asmenų turto paveldėjimui taikytinos teisės (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • 2002 m. sausio 31 d. Konvencija English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) dėl debitorinių įsiskolinimų perleidimo tarptautinėje prekyboje (UNCITRAL)
 • 1970 m. rugsėjo 10 d. Romos konvencija Nr. 12 français dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso (Tarptautinė civilinės būklės komisija)

« Taikoma teisė - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 24-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė