Euroopa Komisjon > EGV > Kohaldatav õigus > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 24-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohaldatav õigus - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Rahvusvahelisel tasandil on tehtud jõupingutusi tagamaks, et kohtud kohaldaks teatud olukorra suhtes sama riigi õigust.

Mitmed valitsusvälised organisatsioonid on asunud kollisiooninorme ühtlustama ja valmistavad ette konkreetseid teemasid käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone. Mõned neist konventsioonidest käsitlevad vaid kollisiooninorme; teised sisaldavad ka rahvusvahelise kohtualluvuse sätteid. Samuti on konventsioone, millega püütakse peamiselt ühtlustada materiaalõigust, st õigusnorme, mille alusel kohtud üht või teist olukorda analüüsivad, mis sisaldavad aga ka mõningaid sätteid kollisiooninormide või rahvusvahelise kohtualluvuse kohta.

Kollisiooninorme sisaldavate õigusaktide arvukust arvestades on siinkohal toodud vaid mõned näited.

 • Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents English - français, st organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamine üle maailma, on koostanud ligikaudu 30 rahvusvahelist konventsiooni, millest 20 on juba jõustunud ja millest enamik käsitleb vaid kollisiooninorme, mida kohaldatakse muu hulgas ülalpidamiskohustuste, liiklusõnnetuste, tootevastutuse, abieluvararežiimi või pärimise suhtes.
 • ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon (UNCITRAL) English - español - français on võtnud vastu konventsiooni English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) nõuete loovutamise kohta rahvusvahelises kaubanduses, mis sisaldab ka kollisiooninorme.
 • Rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon English - français võttis 10. septembril 1970 vastu Rooma konventsiooni français, mis käsitleb abielu alusel seaduslikuks tunnistamist, milles on sätestatud ühtsed õigusnormid väljaspool abielu sündinud laste seaduslikuks tunnistamise kohta.

Allikad

 • 15. juuni 1955. aasta konventsioon English - français kaupade rahvusvahelise müügi suhtes kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 24. oktoobri 1956. aasta konventsioon English - français laste ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 5. oktoobri 1961. aasta konventsioon English - français testamendi vormile kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 4. mai 1971. aasta konventsioon English - français liiklusõnnetuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 2. oktoobri 1973. aasta konventsioon English - français tootevastutuse suhtes kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 2. oktoobri 1973. aasta konventsioon English - français ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 14. märtsi 1978. aasta konventsioon English - français ieluvararežiimide suhtes kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 14. märtsi 1978. aasta konventsioon English - français damise suhtes kohaldatava õiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 1. augusti 1989. aasta konventsioon English - français surma korral kohaldatava pärimisõiguse kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • 31. jaanuari 2002. aasta konventsioon English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) nõuete loovutamise kohta rahvusvahelises kaubanduses (UNCITRAL)
 • 10. septembri 1970. aasta Rooma konventsioon nr 12 français abielu alusel seaduslikuks tunnistamise kohta (Rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon)

« Kohaldatav õigus - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 24-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik